OBAVIJEST SA 23. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

26 Jul 2017
7335 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj  23. sjednici održanoj dana 24.07.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Zaključka kojim se reguliše postupak odabira kandidata za predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Otvaranje prijava na Ponovni oglas za imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora  Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona

Po završenom razmatranju Prijedloga Zaključka o postupku odabira kandidata za izbor  predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koji je Stručna služba Skupštine pripremila shodno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanja nije imala primjedbi, prijedloga niti sugestija na isti, te je donijela navedeni zaključak u predloženom tekstu.

Komisija za izbor i imenovanja je konstatovala da je Ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje  predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona objavljen na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, www.zdk.ba,  te u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 47/17 dana 23.06.2017. godine i u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 21.06.2017. godine. 

Komisija je konstatovala da su se na navedeni javni oglas prijavila ukupno 4  kandidata, čije su prijave blagovremene, te je pristupila pregledavanju prijava i priložene dokumentacije, kojom prilikom je utvrdila da svi prijavljeni kandidati ima priloženu svu traženu dokumentaciju, (kao dokaz ispunjavanja svih općih i posebnih propisanih uslova navedenih u drugom Ponovnom javnom oglasu za pomenute pozicije),

Komisija je konstatovala da će se, shodno drugom Ponovnom Javnom oglasu, dokazi o ispunjavanju uvjeta iz alineje 8. posebnih uvjeta, (podatke o osuđivanosti odnosno neosuđivanosti kandidata i nevođenju krivičnog postupka protiv istih),  pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnih organa, nakon čega će se, kao i nakon dobijanja podataka od jedne banke u vezi dilema oko ispunjavanja jednog od posebnih uslova za jednog  kandidata, odrediti termin za obavljanje intervjua sa kandidatima. S obzirom na Posebni uslov Ponovnog javnog oglasa, alineja 4. (da kandidat nije poslovodni organ u preduzeću/ privrednom društvu u kome ima državnog vlasništva), Komisija će opreza radi putem Stručne službe Skupštine zatražiti podatak od jedne banke o strukturi kapitala.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma