OBAVIJEST SA 21. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

06 Jun 2017
7463 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 21. sjednici održanoj dana 05.06.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Utvrđivanje Liste pitanja za provođenje intervjua sa kandidatima za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a,
 2. Intervju sa kandidatima za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a,
 3. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju

Pola sata prije otpočinjanja intervjua, pod ovom tačkom dnevnog reda, svi članovi Komisije su se usaglasili da se kandidatima, koji su se prijavili za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a, koji ispunjavaju sve propisane opće i posebne uslove iz Javnog oglasa, postave sljedeća istovijetna pitanja:

 1. Možete li nam reći koje su nadležnosti Nezavisnog odbora za izbor i reviziju?
 2. Ko je nadležan za podnošenje prijedloga o smjeni policijskog komesara?
 3. U kojim slučajevima, odnosno ispunjenjem kojih uslova Nezavisni odbor za izbor  i reviziju

 predlaže smjenu policijskog komesara?

 1. Koje propise treba poznavati da bi uspješno mogli obavljati poslove člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju?
 2. Na koji način ćete utvrđivati rad, stručne i druge sposobnosti policijskog komesara u izvršavanju njegovih poslova i zadataka, kao i mjeriti rezultate njegovog rada?

te jedno dodatno pitanje, koje glasi : Navedite neke od policijskih ovlasti?

Komisija je utvrdila  dodatno pitanje, koje bi se postavilo ukoliko dva ili više kandidata nakon izvršenog ocjenjivanja od strane svakog člana Komisije budu imali jednak broj bodova, a po broju bodova se nalaze na Rang-listi najuspješnijih-najboljih kandidata, odnosno dijele određeno mjesto na navedenoj listi i trebali bi, kao takvi, biti predloženi za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kao predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Shodno članu 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanja je obavila intervju  sa  2  kandidata za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a, koji ispunjavaju sve propisane opće i posebne uslove iz Javnog oglasa, sljedećim redoslijedom:

 1. Jusuf Katica,
 2. Bešić Ferid

Prije početka intervjua, svaki  kandidat je, shodno članu 11. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13), predao Komisiji popunjen i potpisan obrazac koji mu je dostavljen uz poziv za intervju, u kojem je mogao iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja, a u toku intervjua, prije postavljanja pitanja, svaki  kandidat je upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži za lica imenovana na javnu poziciju, te su sa svakim kandidatom  objašnjena i razmotrena pitanja o sukobu interesa, ( da kandidat za člana Nezavisnog odbora ne može biti član političke stranke, na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kom nivou ili postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke ili osoba koja jeste ili je bila član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kom nivou),  te su svi kandidati u potpunosti informirani o pravu javnosti putem mehanizama koji su detaljno navedeni u navedenom zakonu.

Nakon obavljenog intervjua sa navedenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uslove za navedenu poziciju, te  dokumentovane odluke svakog člana Komisije, (izvršenog bodovanja kandidata), Komisija je sačinila Rang-listu na kojoj su rangirani najbolji kandidati, kako slijedi:

 1. Katica Jusuf iz Tešnja, rođen02.1967. godine u Tešnju, po zanimanju diplomirani kriminalist, zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na poslovima inspektora u kriminalističkoj policiji, u Odjelu za posebne namjene Sektora kriminalističke policije -  sa 24 boda
 2. Bešić Ferid iz Zavidovića, rođen 01.04.1972. godine, u Zavidovićima, po zanimanju diplomirani ekonomist, zaposlen u MUP ZDK u Upravi policije, na poslovima komandira PS Zavidovići  - sa 23 boda

Na osnovu gore navedene Rang liste, Komisija je utvrdila Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju,  te je za člana Nezavisnog odbora, predstavnika MUP-a, predložila  Katica Jusufa, kao prvorangiranog kandidata na Rang listi,  te je istu uputila u skupštinsku proceduru.

    

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma