OBAVIJEST SA 14. SJEDNICE KOMISIJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNU POLITIKU, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLICE

22 Maj 2017
7236 puta

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, kao stalno radno tijelo Skupštine, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 17.05.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Nacrt (federalnog) Zakona o prijevozu opasnih materija-Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,

Nakon završenog razmatranja Nacrta federalnog Zakona o prijevozu opasnih materija, Komisija je podržala mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije, broj: 12-02-2798-1/17 od 04.04.2017. godine, mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, broj: 08-03-02-1-1942/17 od 11.04.2017. godine, mišljenje Kantonalne uprave civilne zaštite, broj: 16-02-2798-2/17 od 30.03.2017. godine i mišljenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, broj: 18/01-1-02-2798-2/17od 29.03.2017. godine, koji su prihvaćeni Zaključkom Vlade Kantona, koji je donesen na 93. sjednici Vlade održanoj 13.04.2017. godine, te predlaže Skupštini Kantona da navedena mišljenja budu sastavni dio zaključka  Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. 

Povodom razmatranja navedenog akta, Komisija je podnijela sljedeće primjedbe:

  1. Primjedba na član 13. Nacrta Zakona o prijevozu opasnih materija Komisija smatra se iza riječi „Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova“ u zagradi, osim policijske uprave i policijske stanice treba dodati i kantonalni inspektor  zaštite od požara, jer je inspektorat samostalna organizaciona jedinica u sastavu MUP-a.
  2. Primjedba na član 17. stav (2) i član 19. stav (1) Nacrta Zakona – Komisija smatra da treba preciznije definisati koje ministarstvo je nadležno za stručno osposobljavanje savjetnika za sigurnost i vozače i lica koja rukuju opasnim materijama, te da ni u kom slučaju ne može biti nadležno federalno ni kantonalno ministarstvo za obrazovanje.
  3. Primjedba na član 44. stav (2) Nacrta Zakona - Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine ne daje ovlaštenje laboratorijama za baždarenje uređaja za mjerenje koncetracije zapaljivih gasova u zraku, već Institut za akreditaciju Bosne i Hercegovine (BATA).
  4. Primjedba na član 66. stav (2) Nacrta Zakona – Komisija smatra da umjesto riječi „prema standardu koji se primjenjeje u Federaciji“ treba da stoje riječi „prema standardima koje je Institut za standardizaciju BiH-BAS usvojio kao državne standarde u Bosni i Hercegovini”.
  5. Primjedba na član 86. i 87. Nacrta Zakona- Komisija predlaže da se u navedenim članovima detaljnije definiše koji inspektori su nadležni za inspekcijski nadzor nad prijevozom opasnih materija.

 

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma