OBAVIJEST SA 20. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

17 Maj 2017
8133 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 15.05.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Zaključka kojim se reguliše postupak odabira kandidata za člana Nezavisnog odbora, predstavnika MUP-a
  2. Otvaranje prijava na Javni oglas za izbor jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a,
  3. Utvrđivanje teksta Ponovnog Javnog oglasa za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, u cilju objavljivanja istog.

Po završenom razmatranju Prijedloga Zaključka o postupku odabira kandidata za jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a koji je Stručna služba Skupštine pripremila shodno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanja nije imala primjedbi na isti, te je jednoglasno donijela predloženi Zaključak.

Komisija za izbor i imenovanja je konstatovala da je Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana  Nezavisnog odbora za izbor i reviziju predstavnika MUP-a, objavljen u novinskom listu  „Oslobođenje“ dana 14.04.2017. godine i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, te u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 28/17 od 14.04.2017. godine,  te da je rok za podnošenje prijava,  (15 dana od dana posljednje objave javnog oglasa),  istekao zaključno sa danom 03.05.2017. godine.

Komisija je konstatovala da je u  roku za prijavljivanje na navedeni Javni oglas, u Stručnoj službi Skupštine zaprimljeno ukupno 2 koverte, , nakon čega je Komisija pristupila pojedinačnom otvaranju 2 prijave koje su podnesene u roku,  i pregledanju dostavljene dokumentacije radi utvđivanja ispunjavanja  propisanih općih i posebnih uslova za pomenutu poziciju navedenu u Javnom oglasu.

Prijavljeni kandidati  na navedeni Javni oglas, koji imaju priloženu svu traženu dokumentaciju, kao dokaze ispunjavanja propisanih općih i posebnih uslova, su:

  1. Katica Jusuf iz Tešnja, rođen 25.02.1967. godine u Tešnju, po zanimanju diplomirani kriminalist, zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na poslovima inspektora u kriminalističkoj policiji, u Sektoru kriminalističke policije,
  2. Bešić Ferid iz Zavidovića, rođen 01.04.1972. godine, u Zavidovićima, po zanimanju diplomirani ekonimista, zaposlen u MUP ZDK u Upravi policije, na poslovima komandira PS Zavidovići.

Komisija za izbor i imenovanja je konstatovala da se na  javni oglas za imenovanje Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koji je objavljen u novinskom listu  „Oslobođenje“ dana 14.04.2017. godine i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, te u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 28/17 od 14.04.2017. godine, nije prijavio ni jedan kandidat, te da je potrebno objaviti Ponovni Javni oglas.

Nakon razmatranja Prijedloga teksta Ponovnog Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koji je pripremila Stručna služba Skupštine, shodno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 34/03 i 65/13) i  Odluci o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/03), Komisija nije imala primjedbi, te je utvrdila tekst  Ponovnog  Javnog oglasa, a  koji će se objaviti u „Službenim novinama  Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobođenje“, kao i na web stranici Kantona, s tim da javni glas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave, te je zadužena Stručna služba Skupštine da tekst Ponovnog Javnog oglasa pošalje na objavu.                                                                                                                                                                                  

    

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE                                        

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma