OBAVIJEST SA 19. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

13 Apr 2017
7161 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 11.04.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Utvrđivanje teksta Javnog oglasa za izbor jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a, u cilju objavljivanja istog,
  2. Utvrđivanje teksta Javnog oglasa za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, u cilju objavljivanja istog.
  3. Inicijativa Komisije za izbor i imenovanja za izmjenu člana 14. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/97 i 8/10)

Nakon razmatranja Prijedloga teksta Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je pripremila Stručna služba Skupštine shodno odredbama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 34/03 i 65/13), kao  i Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Komisija nije imala primjedbi, te je utvrdila tekst navedenog Javnog oglasa i odlučila da se isti objavi u dnevnom listu „Oslobođenje“ i u „Službenim novinama Federacije BiH“, kao i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, s tim da oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

Razlog za raspisivanje Javnog oglasa je prestanak radnog odnosa jednog policijskog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dana 29.12.2016. godine po sili zakona zbog navršavanja 40 godina penzionog staža, u kom svojstvu je bio imenovan u Nezavisni odbor za izbor i reviziju, kao jedan od dva predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, povodom čega je Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 39. sjednici održanoj 03.04.2017. godine donijela Odluku o razrješenje istog, koja je stupila na snagu danom donošenja.

Nakon razmatranja Prijedloga teksta Javnog oglasa za imenovanje Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koji je pripremila Stručna služba Skupštine, shodno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 34/03 i 65/13) i  Odluci o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/03), Komisija nije imala primjedbi, te je utvrdila tekst istog javnog oglasa, a  koji će se objaviti u „Službenim novinama  Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobođenje“, s tim da javni glas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave. Razlog za raspisivanje Javnog oglasa je potreba blagovremenog provođenja propisane procedure prije isteka mandata članovima postojećeg Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

 

  1. Pod ovom tačkom dnevnog reda, Komisija za izbor i imenovanja je u skladu sa odredbom člana 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), podnijela:

INICIJATIVU
za izmjenu člana 14. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10), koja glasi:

U člana 14. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10), broj „2“ zamjenjuje se brojem „4“.

O b r a z l o ž e nj e:

Razlog za podnošenje ove inicijative Komisija vidi u činjenici da postoje, (na osnovu dosadašnjeg iskustva u provođenju procedure imenovanja Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona), velike poteškoće u popunjavanju ovog organa kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uslove, jer se na javni oglas u posljednje vrijeme ne prijavi dovoljan broj kandidata pa se javni oglas mora ponoviti, zbog čega Komisija smatra da bi se na javni oglas prijavio veći broj kandidata ukoliko bi mandat Nadzornog odbora trajao četiri, umjesto dvije godine, te u činjenici da je dosadašnji propisani mandat od 2 godine suviše kratak da bi se izabrani predsjednik i članovi detaljno i u potpunosti upoznali sa cjelokupnom problematikom i preduzeli sve potrebne  aktivnosti iz nadležnosti ovog organa, za što su dvije godine nedovoljne.

  1. U okviru ove tačke dnevnog reda, Komisija za izbor i imenovanja je uputila urgenciju Vladi Kantona i nadležnom kantonalnom ministarstvu da hitno uzmu u razmatranje Inicijativu ove Komisije za izmjenu člana Odluke o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 15/03), kojom se traži izmjena navedenog člana pomenute Odluke, na način da se  član 2., tačka 2. alineja 2. mijenja i glasi: “da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci“,  a koja je podnesena na 3. sjednici ove Komisije, održanoj 08.04.2015. godine, po kojoj Vlada Kantona još nije dostavila traženo mišljenje, iako je davno prošao propisani rok od 30 dana za dostavljanje navedenog mišljenja.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma