OBAVIJEST SA 37. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

23 Mar 2017
6713 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na  37. sjednici održanoj dana 23.03.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

 

DNEVNI RED

  1. Razmatranja dopisa Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-21/17 od 23.02.2017. godine sa priloženim zahtjevom  općinskog  načelnika Općine Žepče za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene noviname ZE-Do kantona”, broj: 5/11), i utvrđivanje odgovora Ustavnom sudu po istom zahtjevu,

 

 

 

Nakon razmatranja dopisa Ustavnog  suda  Federacije BiH, broj: U-21/17 od 23.02.2017. godine, (zaprimljenog u Stručnoj službi Skupštine dana 27.02.2017. godine), kojim se u roku od 30 dana od dana prijema istog dopisa traži dostava odgovora o navodima iz zahtjeva općinskog  načelnika Općine Žepče za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa  Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene noviname FBiH”, broj: 64/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11), donesenim od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  povodom kojih se pred Ustavnim  sudom Federacije BiH, vodi postupak u predmetu broj: U-21/17,  Komisija je shodno članu 172. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon uvida u spis predmeta, uvida u pribavljenu dokumentaciju i prijedloge za odgovor dostavljene od strane Kantonalne uprave civilne zaštite aktom broj: 16-02-21317-3/16 od 07.03.2017. godine i Kantonalnog  pravobranilaštva Zenica, aktom broj: R-42/17 od 03.03.2017. godine, te nakon provedene rasprave, utvrdila Odgovor Ustavnom sudu FBiH po pomenutom zahtjevu, koji će se dostaviti Ustavnom sudu u ostavljenom roku.

 

                                                                                         STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma