38. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 28.02.2017 i 13.03.2017. godine

15 Mar 2017
7761 puta

D N E V N I    R E D

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu-(federalni),
 • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona –
 1. Inicijativa Amila Buljubašića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina („Službene novine Zeničkodobojskog kantona“, broj: 6/09 i 6/13),
 2. Inicijativa JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/08),
 3. Inicijativa Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/16),
 4. Inicijativa Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 17/07),
 5. Inicijativa Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 8/00, 15/03,11/07, 8/08 i 4/16),
 6. Inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo,
 7. Inicijativa JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16),
 • Prijedlog Autentičnog tumačenja odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16)
 1. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2016. godinu,
 2. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu,
 3. Informacija o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dopunjena sa Informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju medicinskog, animalnog, elektroničkog i drugog otpada.

AKTI  DONESENI  NA  38.  SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni Zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu-(federalnog).
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Inicijativu Grada Zenica, tj. gradonačelnika Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 8/00, 15/03,11/07, 8/08 i 4/16).
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata kao osnovanu Inicijativu JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16).
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2016. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova da na najbolji mogući način približi rad Ureda za pritužbe javnosti građanima Zeničko-dobojskog kantona i uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova.
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu.
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dopunjenu sa Informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju medicinskog, animalnog, elektroničkog i drugog otpada.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da u roku do 6 mjeseci Skupštini Kantona ponudi revidirani Plan upravljanja otpadom koji je usvojen 2009. godine.

Donesena Autentična tumačenja zakona:

 • Autentično tumačenje odredbe člana 1. stav (3) Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/16), kojim se precizira pravilan smisao navedene odredbe Zakona.

 

                                                                         Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma