OBAVIJEST SA 18. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

21 Feb 2017
8432 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine, kao stalno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj  18. sjednici održanoj dana dana 20.02.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine
  2. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
  3. Razmatranje dopisa jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova
    • Utvrđivanje Prijedloga Odluke o  razrješenju člana Nezavisnog odbora  za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova

Nakon razmatranja dopisa Kantonalnog povjereništva Demokratske fronte Zeničko-dobojskog kantona broj: F4-43/2016 od 15.12.2016. godine, zaprimljenog u Stručnoj službi Skupštine Kantona dana 16.12.2016. godine, koji se odnosi na istupanje poslanika Skupštine Faruka Hodžića iz DF-a, umjesto kojeg se za predsjednika Kluba poslanika DF-a imenuje poslanik Delić Midhat, te dopisa generalnog sekretara Demokratske fronte broj: S-2022/16 od 30.11.2016. godine, zaprimljenog u Stručnoj službi Skupštine Kantona dana 05.12.2016. godine, u kojem je navedeno  da je Faruk Hodžić  dana 29.11.2016. godine istupio iz stranke i da je brisan iz evidencije članstva Demokratske fronte, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine je utvrdila da su ispunjeni uslovi za izmjenu sastava Kolegija 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon čega je utvrdila Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju  Kolegija, te istu podnijela u skupštinsku proceduru.

 Nakon razmatranja dopisa klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kojim se  predlažu izmjene pojedinih članova stalnih radnih tijela Skupštine i to: dopisa Kluba poslanika SDA od 22.11.2016. godine, dopisa Kluba zastupnika A-SDA u Skupštini Kantona od 20.12.2017. godine,  te dopisa Kluba poslanika S BiH od 11.01.2017. godine, Komisija je konstatovala da su ispunjeni uslovi za izmjene sastava određenih stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine, te je utvrdila Prijedlog Odluke o  izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 7. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i istu uputila u skupštinsku proceduru.

Nakon razmatranja dopisa jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova od 20.01.2017. godine, naslovljenog za Zakonodavno-pravnu komisiju i “Nezavisni odbor  za izbor i imenovanje policijskog komesara”, (koji je Nezavisni odbor za izbor i reviziju proslijedio Komisiji za izbor i imenovanja), koji se odnosi na njegov status u Nezavisnom odboru za izbor i reviziju, nakon njegovog prestanka radnog odnosa u MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, zbog odlaska u starosnu penziju, akta Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, broj: 08-04/1-34-4-114/17 od 06.01.2017. godine, koji je zaprimljen u Stručnoj službi Skupštine dana 11.01.2017. godine, kojim se obavještava Stručna služba Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da je dotičnom policijskom službeniku, članu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kao predstavniku MUP-a, prestao radni odnos u MUP-a zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju, te akta Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, broj: 08-04/1-34-4-114-2/17 od 08.02.2017. godine, u prilogu kojeg je dostavljeno rješenje o prestanku radnog odnosa istog dana 29.12.2016. godine, Komisija je zauzela sljedeći stav:

- Prestankom ispunjavanja osnovnog zakonskog uslova da dotični bude član Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kao jedan od dva predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, a to je da je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova, prestaje i njegovo pravo da od tada bude član Nezavisnog odbora za izbor i reviziju u tom svojstvu, te da se penzionisani policijski službenik može prijaviti na Javni oglas za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju samo kao član istog iz reda građana, da Nezavisni odbor za izbor i reviziju trenutno ima 5 članova iz reda građana, koliko je propisano Zakonom o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, a da imenovani ne može automatski od predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova postati član Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda građana.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je utvrdila Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i isti uputila u skupštinsku proceduru.

Shodno zauzetom stavu, Komisija je utvrdila i obavijest podnosiocu povodom navedenog dopisa od 20.01.2017. godine, koji je istoj proslijeđen od strane Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, a koja će istom biti dostavljena posredstvom Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

                                                                               

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma