84. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.12.2016.godine

27 Jan 2017
25108 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 67. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 28.08.2016. godine;
 2. Nacrt Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Nacrt Zakona o osnovnoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o srednješkolskom obrazovanju po nastavnim planovima i programima izrađenim po modularnoj metodologiji na području Zeničko-dobojskog kantona-obuhvat i izazov u implementaciji, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Informacija o problematici mladih na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji “Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020. godina” za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2013-2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Inicijativa za učešće kantona sa područja Federacije BiH u projektima zapošljavanja djece šehida/poginulih branilaca, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izjašnjenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlozima i mišljenju Stručne službe Općinskog vijeća Zavidovići za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava za 2016. godinu u razdjelu 19, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Fond za zaštitu okoline za 2016.godinu;
 13. Zaključak o odobravanju sredstava NIPP „Nasa riječ“ za finansiranje projekata „Izdavanje časopisa o zaštiti čovjekove okoline ZE-DO EKO“ i „Napiši priču uradi sliku“;
 14. Izvještaj o realizaciji mjera i aktivnosti koje je potrebno preduzeti radi provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH;
 15. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona- jesenja faza 2016. godine;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za nabavku nedostajuće opreme veterinarskog laboratorija;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za rekonstrukciju i osposobljavanje veterinarskog laboratorija;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva u 2016. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona za organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi u 2016. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija Odsjeka za islamsku vjeronauku Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, za akademsku 2016/2017. godinu;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Prve gimnazije u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU OŠ „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Osnovna muzička škola, Zenica;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava štampariji „Meligraf print“ iz Zenice za pokrivanje dijela troškova štampanja knjige „Ispiranje duše“, autora Edhema Ede Isića;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova manifestacije „U susret Božiću“;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Institut za razvoj mladih KULT Sarajevoza pokrivanje dijela troškova I faze projekta izrade Analize potreba i problema mladih Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Cabaret Clubu iz Zenice, kao podrška provođenju manifestacije pod nazivom „CABARET WINTER FEST“;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ajli Škrbić na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vrbić-Mačak Biljani na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ramić Ibnelu na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pehlić Amini na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Mala sirena“ iz Zavidovića za pokrivanje dijela troškova štampanja brošure „Upoznajmo autizam“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Žepče za sufinasiranje rekonstrukcije i asfaltiranja puteva u Mjesnoj zajednici Vrbica, općina Žepče, s ciljem potpore održivog povratka;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mulabdić Mehemedu, povratniku u Opšenik, općina Žepče, kao pomoć za kupovinu poljoprivredne mehanizacije a s ciljem stvaranja uvjeta održivog povratka;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, na ime nabavke tračne pile za radno osposobljavanje osoba s posebnim potrebama u Dnevnom centru Visoko;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava proizvođačima maline i kupine sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju maline i kupine;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za podršku razvoju udruženja u poljoprivrednoj proizvodnji sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja 4 goveda oboljela od zarazne bolesti bruceloza;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za hitne i nepredviđene zahtjeve sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za naknade štete za naglo uginuće životinja u 2016. godini;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške projektima u poljoprivredi na području Zeničko-dobojskog kantona;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima za uređenje poljoprivrednog zemljišta;
 45. Pravilnik o korištenju službenih vozila o kojima se stara Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlgom Zaključka;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku video nadzora.
 47. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicija političkih stranaka za DECEMBAR 2016. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma