OBAVIJEST SA 34. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

12 Jan 2017
6920 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na  34. sjednici održanoj dana 11.01.2017. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Razmatranja dopisa Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U-34/16 od 27.12.2016. godine sa priloženim zahtjevom  općinskog  načelnika Općine Tešanj za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene noviname ZE-Do kantona”, broj: 5/11), i utvrđivanje odgovora Ustavnom sudu po istom zahtjevu,

Nakon razmatranja dopisa Ustavnog  suda  Federacije BiH, broj: U-34/16 od 27.12.2016. godine, (zaprimljenog u Stručnoj službi Skupštine dana 28.12.2016. godine), kojim se u roku od 15 dana od dana prijema istog dopisa traži dostava odgovora o navodima iz zahtjeva općinskog  načelnika Općine Tešanj za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa  Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene noviname FBiH”, broj: 64/09) i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11), donesenim od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  povodom kojih se pred Ustavnim  sudom Federacije BiH, vodi postupak u predmetu broj: U-34/16, Komisija je shodno članu 172. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon uvida u spis predmeta, uvida u pribavljenu dokumentaciju i prijedloge za odgovor dostavljene od strane Kantonalne uprave civilne zaštite aktom broj: 16-02-21317-2/16 0d 05.01.2017. godine i Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, aktom broj: R-210/16 od 06.01.2017. godine, te nakon provedene rasprave, utvrdila Odgovor Ustavnom sudu FBiH po pomenutom zahtjevu.

Nakon utvrđivanja odgovora Ustavnom sudu Federacije BiH, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

Zakonodavno-pravna komisija predlaže Vladi Kantona da donese zaključak kojim će obavezati sva kantonalna ministarstva i druge kantonalne organe uprave, da kao nosioci izrade određenih zakona iz svoje nadležnosti, u postupku pripreme tih zakona, a koji se direktno tiču i općina, kao jedinica lokalne samouprave, obavezno konsultuju jedinice lokalne samouprave, putem Saveza općina i gradova, u smislu člana 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/06 i 51/09).

 

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma