OBAVIJEST SA 22. SJEDNICE KOMISIJE ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, IZBJEGLICE I ZDRAVSTVO

23 Dec 2016
6747 puta

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao stalno radno tijelo Skupštine, na svojoj 22. sjednici, održanoj 22.12.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o statusnoj promjeni pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona,
  2. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini,
  3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini,

Po završenom razmatranju  Prijedloga Odluke o statusnoj promjeni pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je jednoglasno podržala navedeni akt, te predložila Skupštini Kantona da donese navedenu Odluku.

Nakon završenog razmatranja Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, Komisija je jednoglasno isti podržala, te predložila Skupštini Kantona da navedeni Izvještaj prihvati.

Povodom razmatranja navedenog Izvještaja, Komisija je jednoglasno donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo sugeriše obrađivaču Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona zu 2015. godini, da poveća broj odštampanih primjeraka iste, te da ih dostavi svim domovima zdravlja na području Kantona, te ustanovama koje su svojom djelatnošću, direktno ili indirektno, involvirane u zaštitu zdravlja stanovništva.

Po završenom razmatranju Informacije o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini,  Komisija je jednoglasno istu podržala, te predložila Skupštini Kantona da navedenu Informaciju prihvati.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma