OBAVIJEST SA 25. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

20 Okt 2016
7824 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 25. sjednici održanoj 19.10.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine,
  2. Poslanička inicijativa Edhema Fejzića sa 31. sjednice Skupštine od 31.08.2016. godine, broj: 01/02-14-15322/16 od 02.09.2016. godine,

Nakon  završenog  razmatranja Izvještaja o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine, Komisija je isti podržala, te je predložila Skupštini Kantona da navedeni Izvještaj prihvati.

Pod ovom tačkom dnevnog reda, razmatrana je inicijativa poslanika Edhema Fejzića sa 31. sjednice Skupštine od 31.08.2016. godine, kojom imenovani poslanik smatra da sekretar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kao član Kolegija Skupštine, treba i dalje primati novčanu naknadu za rad u Kolegiju, kao što istu primaju sekretari Skupština svih drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, te sekretari drugih zakonodavnih tijela, na drugim nivoima vlasti, koji takođe kao članovi Kolegija tih zakonodavnih tijela, primaju novčanu naknadu za rad u Kolegiju, te da ne treba jedino njemu da se ta naknada ukine, a svi drugi da istu primaju, a vezano za preporuku Ureda za reviziju institucija u FBiH sadržana u njihovom Konačnom Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, po kojoj treba „preispitati opravdanost isplate naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu radnih tijela”. Pošto je Kolegij Skupštine jedino radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, čiji je član i sekretar Skupštine, shodno odredbi člana 15. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, navedena preporuka se odnosi na naknadu za rad u Kolegiju Skupštine, koju prima i sekretar Skupštine, kao i svi drugi članovi Kolegija Skupštine, a koja je utvrđena Zaključkom Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, donesenog na osnovu člana 15., a u vezi sa članom 14., 14a., 18. i 19. Zakona o plati i primanjima predsjedavajućeg i poslanika („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/05 i 7/08) i člana 37. tačka j) i člana 102. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/12 i 12/13).

Komisija je upoznata da je sekretar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, u cilju postupanja po pomenutoj preporuci Ureda za reviziju institucija u FBiH sadržanoj u njihovom Konačnom Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, odmah nakon zaprimanja navedenog Izvještaja u Stručnoj službi Skupštine dana 08.08.2016. godine, (koji je neposredno dostavljen Skupštini Kantona od strane navedenog Ureda, prije razmatranja istog Izvještaja od strane Vlade Kantona), te nakon saznanja za pomenutu preporuku Ureda za reviziju institucija u FBiH, dana 09.08.2016. godine svojim dopisom broj: 01/02-14-14075-1/16 naložio nadležnom Odjeljenju Stručne službe Skupštine, koje vrši obračun novčanih naknada poslanicima Skupštine, članovima Kolegija Skupštine i svih radnih tijela Skupštine Kantona, da ubuduće ne vrše obračun, niti isplatu naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu Kolegija Skupštine, tako da se istom počev od avgusta 2016. godine ne obračunava, niti isplaćuje pomenuta novčana naknada.

Nakon toga, Komisija je pristupila razmatranju pomenute preporuke Ureda za reviziju institucija u FBiH sadržanu u njihovom Konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu odnosno preispitivanju opravdanosti isplate naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu Kolegija Skupštine, kao jedinog radnog tijela Skupštine čiji je član sekretar Skupštine, kojom prilikom je konstatovala da postoji pravni odnosno zakonski osnov za isplatu pomenute naknade sekretaru Skupštine, kao članu Kolegija Skupštine ZDK,  sadržan u odredbi člana 18. stav 2. Zakona o plati i primanjima predsjedavajućeg i poslanika („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/05 i 7/08), te je povodom navedenog donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine zadužuje Stručnu službu Skupštine da od Skupština svih kantona u Federaciji BiH zatraži slijedeće podatke: da li je sekretar Skupštine tih kantona član Kolegija Skupštine, te ako jeste, da li sekretar njihove Skupštine, u svojstvu člana Kolegija Skupštine, prima novčanu naknadu za rad u Kolegiju, te da li je u Konačnom Izvještaju o finansijskoj reviziji Budžeta njihovog Kantona za 2015. godinu, izvršenog od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH, navedena preporuka po kojoj treba „preispitati opravdanost isplate naknade sekretaru Skupštine za učešće u radu radnih tijela”.

Komisija je zauzela stav da će se nakon dobivanja traženih podataka od Skupština svih kantona u Federaciji BiH, navedeno pitanje ponovo razmatrati na sjednici navedene Komisije, kada će se o istom zauzeti konačan stav.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma