OBAVIJEST SA 14. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

18 Okt 2016
6772 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine, na 14. sjednici održanoj dana 17.10.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Otvaranje prijava na Javni oglas za izbor jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a,
  2. Dogovor u vezi termina intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa za izbor jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju,

Komisija za izbor i imenovanja je konstatovala da je Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana  Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, objavljen u novinskom listu  „Oslobođenje“ dana 20.09.2016. godine, na web stranici Zeničko-dobojskog kantona dana 16.09.2016. godine, te u „Službenim novinama  Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 75/16 od  23.09.2016. godine,  te da je rok za podnošenje prijava,  (15 dana od dana posljednje objave javnog oglasa), istekao zaključno sa danom 10.10.2016. godine, imajući u vidu da je posljednji dan roka, 08.10.2016. godine, bio subota, koji je neradni dan u organima državne službe Zeničko-dobojskog kantona, pa se kao zadnji roka uzima ponedjeljak 10.10.2016. godine, kao prvi naredni radni dan, shodno odredbi člana  99. stav 2. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99), kojim je propisano slijedeće: « Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima poduzeti ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.“

Komisija je konstatovala da je u roku za prijavljivanje na navedeni Javni oglas, u Stručnoj službi Skupštine zaprimljeno ukupno 10 koverti sa prijavama kandidata, te da su sve zaprimljene prijave blagovremene, nakon čega je Komisija pristupila pojedinačnom otvaranju svake od 10 koverti sa prijavama kandidata i pregledanju dostavljene dokumentacije radi utvđivanja ispunjavanja  propisanih općih i posebnih uslova za pomenutu poziciju navedenih u Javnom oglasu.          

Nakon pregleda svih prijava kandidata sa priloženom dokumentacijom, konstatovano je da 8 kandidata ispunjava sve propisane opće i posebne uslove iz Javnog oglasa, dok 2 kandidata ne ispunjavaju sve propisane posebne uslove iz Javnog oglasa, i to uslov iz alineje  2. posebnih uslova za navedenu poziciju naveden u pomenutom javnom oglasu, (da je ugledni stručnjak iz oblasti pravnih i kriminalističkih nauka i ljudskih prava).

Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz alineje 8. posebnih uvjeta Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana  Nezavisnog odbora za izbor i reviziju predstavnika MUP-a, (da nisu krivično osuđivani), Komisija za izbor i imenovanja će pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnih organa, shodno odredbi člana 227. stav (2) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13, 59/14), a u vezi sa članom 2. stav 1., tačka 1. Pravilnika o  kaznenoj evidenciji  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06), za one kandidate koji ispunjavaju sve druge propisane uslove.

Komisija za izbor i imenovanja je zauzela stav da će se sljedeća sjednica Komisije zakazati nakon dobivanja podataka od nadležnih Policijskih stanica za kandidate koji ispunjavaju sve propisane uslove, (da isti  nisu krivično osuđivani). Nakon dobivanja pomenutih podataka, Stručna služba Skupštine će o istom usmeno obavijestiti sve članove Komisije, kada će se dogovoriti termin održavanja naredne sjednice Komisije na kojoj će se nastaviti sprovođenje postupka  izbora i imenovanja jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a, tako što će se obaviti intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uslove,  zatim izvršiti ocjena rezultata intervjua i potom utvrditi  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, koji će se dostaviti u skupštinsku proceduru.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma