OBAVIJEST SA 24. SJEDNICE KOMISIJE ZA PRIVREDU, EKONOMSKU I FINANSIJSKU POLITIKU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE

05 Sep 2016
7596 puta

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 24. sjednici održanoj 30.08.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu,
  2. Izvještaj o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.-31.12.2015. godine sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem ovlaštenog revizora za 2015. godinu, te Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-11-16/16, broj: 01-11-18/16 i broj: 01-11-19/16 od 03.06.2016. godine,
  3. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2015. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2015. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima),

T/1

Nakon završenog razmatranja Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu, Komisija je većinom glasova, sa 3 glasa, “za”, bez glasova “protiv” i sa 2uzdržana” glasa podržala navedeni Izvještaj, te je predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

T/2

Tokom uvodnog izlaganja v.d. direktora JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, o Izvještaju o poslovanju JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.-31.12.2015. godine, isti je, između ostalih problema koji opterećuju rad i poslovanje pomenutog preduzeća, istakao slijedeće: preveliki broj zaposlenih radnika, (trenutno 1022), za čije se plaće i druge novčane naknade godišnje izdvaja oko 61%-62% prihoda preduzeća, posebno napominjući da su u periodu od 2008. godine do polovine 2016. godine ukupno penzionisana 304 radnika, te da je u tom istom periodu primljeno novih 500 radnika, (uglavnom neadekvatne kadrovske strukture), veliki dug sa kamatama za neplaćene doprinose radnika za PIO i zdravstveno osiguranje, (koji trenutno iznosi oko 15,5 miliona KM) - zbog ranijeg isplaćivanja neto plaća bez plaćanja doprinosa,  zatim bespravna sječa drveta, (tzv. „šumska krađa“), čija količina iznosi oko 200 kubika drveta dnevno, (što je u nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK), što čini količinu godišnje sječe drveta, (godišnju količinu sječivog etata), koji vrši J.P. „ŠPD ZDK“, zatim podnesene tužbe radnika, općine Olovo i Zeničko-dobojskog kantona zbog neizvršenih određenih obaveza navedenog preduzeća prema njima, kao i velike neizmirene obaveze prema dobavljačima, nemogućnost naplate dugovanja koja određeni kupci imaju prema njima, posebno zbog prestanka postojanja nekih firmi-njihovih dužnika, što se sve negativno odražava na poslovanje i može imati za posljedicu blokadu računa preduzeća od strane Poreske uprave. Među razloge koji su imali negativan uticaj na rad i poslovanje preduzeća, isti je naveo i zavisnost proizvodnje od vremenskih uvjeta, određena neriješena pitanja sa lokalnim zajednicama, što dovodi do blokade šumskih puteva od strane lokalnog stanovništva i protesta građana zbog devastacije lokalnih puteva, te neuređeni putevi, zastarjela mehanizacija odnosno radne mašine i oprema, nemogućnost sječe u vodozaštitnim zonama, dislociranost Polovnih jednica preduzeća i dr.

Nakon završenog razmatranja pomenutog Izvještaja, Komisija sa 5uzdržanih“ glasova, bez glasova „za“ i bez glasova „protiv“ nije podržala navedeni  Izvještaj i nije donijela predloženi zaključak o njegovom prihvatanju od strane Skupštine Kantona.

T/3

Nakon završenog razmatranja Informacije o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona u 2015. godini (Program utroška budžetskih sredstava u 2015. godini – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), Komisija je jednoglasno, sa 5 glasova, “za”, bez glasova “protiv” i bez  “uzdržanih” glasova  podržala  navedenu Informaciju, te je predložila Skupštini Kantona da istu prihvati.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma