OBAVIJEST SA 16. SJEDNICE KOMISIJE ZA NADZOR RADA POLICIJE

09 Avg 2016
7021 puta

Komisija za nadzor rada policije Skupštine, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine,  na svojoj 16. sjednici, održanoj  dana 08.08.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI  RED

  1. Utvrđivanje liste pitanja za obavljanje intervjua sa dva kandidata (kandidata za predsjedavajućeg i kandidata za člana Ureda za pritužbe javnosti),
  2. Nastavak Intervju, (sa dva kandidata za izbor za predsjedavajućeg i člana Ureda za pritužbe javnosti),
  3. Utvđivanje prijedloga kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti,
  4. Razno,

Pola sata prije otpočinjanja intervjua sa dva kandidata, i to za kandidata za predsjedavajućeg Ureda za pritužbe javnosti i kandidata za člana Ureda za pritužbe javnosti, koji nisu iz opravdanih razloga bili u mogućnosti da pristupe na intervju zakazan za 29.07.2016. godine, Komisija je utvrdila Listu pitanja, shodno Zaključku Komisije, broj : 01-04-13388-1-2/16 od 29.07.2016. godine,  o izmjeni i dopuni  Zaključka Komisije za nadzor rada policije broj: 01-04-13388-1-1/16  od  26.07.2016. godine, koji je donesen na prethodnoj sjednici Komisije, s tim što je utvrđeno i jedno dodatno pitanje,( ukoliko dva ili više kandidata za člana Ureda za pritužbe javnosti nakon izvršenog ocjenjivanja od strane svakog člana Komisije budu imali jednak broj bodova, a po broju bodova se nalaze na Rang-listi najuspješnijih-najboljih kandidata-listi užeg izbora, odnosno dijele određeno mjesto na navedenoj listi i trebali bi, kao takvi, biti predloženi za člana Ureda za pritužbe javnosti iz reda građana).

Prije otpočinjanja intervjua, svaki od navedenih kandidata je priložio potpisan obrazac, u skladu sa članom 10. tačka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03 i 65/13), u vezi iznošenja pitanja koja bi mogla dovesti do  njihovog sukoba interesa u slučaju da budu imenovani na navedene pozicije, koji je dostavljen svim kandidatima pozvanim na intervju, uz poziv za intervju, sa napomenom da isti trebaju popuniti, potpisati i dostaviti Komisiji prilikom pristupanja  na intervju. Na osnovu priloženih obrazaca, konstatovano je  da ni jedan  kandidat nema pitanja koja mogu dovesti do sukoba interesa. Pored toga, u toku intervjua, prije postavljanja pitanja, svaki  kandidat je, shodno članu 11. stav 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine Službene novine Federacije BiH broj 34/03 i 65/13), upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži za lica imenovana na javnu poziciju, sa svakim kandidatom su objašnjena i razmotrena pitanja o sukobu interesa, te su kandidati u potpunosti informirani o pravu javnosti putem mehanizama koji su detaljno navedeni u ovom zakonu.

Nakon obavljenih intervjua, Komisija je pristupila ocjenjivanju svih kandidata davanjem određenog broja bodova (1-5) za svako pitanje iz upitnika, a zatim  je na osnovu utvrđenih rezultata ocjenjivanja  za svakog kandidata pojedinačno, Komisija  sačinila rang- listu najuspješnijih-najboljih kandidata-listu užeg izbora  kandidata.  Imajući u vidu rezultate izvršenog ocjenjivanja svih kandidata, te kriterije iz člana 5. stav. 1. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti – Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/09 i 11/10 ), Komisija je nakon obavljenog intervjua izvršila rangiranje i selekciju kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti, te shodno članu 5. stav. 2. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti, izvršila odabir kandidata za pozicije predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti,  a, što će se dostaviti ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da verificira odabrane osobe za pomenute pozicije.

 Prilikom odabira kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti, Komisija je imala u vidu odredbu člana 5. stav 1. i 2. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti – Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 12/09 i 11/10 ), kojima je  propisano slijedeće:

Ured će biti sastavljen od predsjedavajućeg i četiri člana, od kojih je jedan policijski službenik predstavnik  Ministarstva  i  tri predstavnika iz reda građana. U pravilu sastav Ureda odražava nacionalnu i spolnu zastupljenost.

Ministarstvo će Komisiji Kantonalne Skupštine dostaviti po 2 kandidata za svaku slobodnu poziciju za selekciju predsjedavajućeg i članova Ureda, a izuzetno jednog kandidata u slučaju da za određenu slobodnu poziciju nije bilo više prijavljenih kandidata. Komisija Kantonalne Skupštine će odabrati predsjedavajućeg i članove Ureda, a Ministar unutrašnjih poslova će verificirati odabrane osobe za pomenute pozicije.”

Pod tačkom dnevnog reda „Razno“ član Komisije Hasan Handžić je upoznao Komisiju sa nedavnim dešavanjima na području koje se nalazi između granica lovišta lovačkih društava iz Tešnja i Usore, a koje je u nadležnosti PS Usora, a koja se ogledaju u krivolovu koji na tom području vrše određena lica. Povodom navedenih tvrdnji, Komisija je zauzela stav da se od policijskog komesara MUP-a Zeničko-dobojskog kantona zatraži da poduzme neophodne radnje u cilju provjere iznesenih navoda, te da se shodno utvrđenim  rezultatima provjere, poduzmu  potrebne aktivnosti i mjere, kao i da se o tome pismeno obavijesti Komisija za nadzor rada policije.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma