OBAVIJEST SA 15. SJEDNICE KOMISIJE ZA NADZOR RADA POLICIJE

03 Avg 2016
6617 puta

Komisija za nadzor rada policije Skupštine, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine,  na svojoj 15. sjednici, održanoj  dana 29.07.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI  RED

  1. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni  Zaključka Komisije za nadzor rada policije broj: 01-04-13388-1-1/16  od  07.2016. godine
  2. Utvrđivanje liste pitanja za obavljanje intervjua sa kandidatima za članove Ureda za pritužbe javnosti, (koji su bili u mogućnosti da pristupe na zakazani intervju),
  3. Intervju sa kandidatima za članove Ureda za pritužbe javnosti, (koji su bili u mogućnosti da pristupe na zakazani intervju),

Komisija za nadzor rada policije je na početku sjednice upoznata od strane predstavnika Stručne službe Skupštine da na zakazani intervju, iz opravdanih razloga,  (odsustva iz BiH zbog korištenja godišnjeg odmora), nisu u mogućnosti pristupiti svi pozvani  kandidati, (dva kandidata), povodom čega je Komisija zauzela stav da će se za takve kandidate odrediti novi termin obavljanja intervjua, te utvrditi nova lista pitanja i upitnik za intervju, pola sata prije početka obavljanja intervjua, nakon čega će se izvršiti ocjenjivanje svih kandidata,  te  sačiniti Rang-lista najuspješnijih kandidata, (lista užeg izbora), na osnovu koje se utvrđuje Prijedlog kandidata za predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti, koji Komisija dostavlja ministru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kako bi isti mogao verificirati odabrane osobe za predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti, shodno članu 5. stav 2. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09 i 11/10).   S tim u vezi, Komisija je donijela Zaključak o izmjeni i dopuni ranije donesenog Zaključka broj: 01-04-13388-1-1/16  od  26.07.2016. godine, kojim je u pomenutom smislu izmjenjena ranije utvrđena procedura izbora predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti. 

Pola sata prije otpočinjanja intervjua sa kandidatima za članove Ureda za pritužbe javnosti, koji su bili u mogućnosti da pristupe na zakazani intervjuu, Komisija je utvrdila Listu pitanja  i to tako da su za sve kandidate za člana navedenog Ureda koji će prisupiti intervjuu dana 29.07.2016. godine utvrđena ista pitanja,  te jedno dodatno pitanje, ukoliko dva ili više kandidata nakon izvršenog ocjenjivanja od strane svakog člana Komisije budu imali jednak broj bodova, a po broju bodova se nalaze na Rang-listi najuspješnijih-najboljih kandidata-listi užeg izbora, odnosno dijele određeno mjesto na navedenoj listi i trebali bi, kao takvi, biti predloženi za predsjedavajućeg ili člana Ureda za pritužbe javnosti.

Prije otpočinjanja intervjua, Komisija je konstatovala da je MUP ZDK postupio po dopisu i stavu Komisije sa prethodne sjednice, te dostavio originalnu dokumentaciju svih kandidata, pa je uvidom u istu konstatovano da je dokumentacija za sve kandidate uredna, tj. da su svi kandidati dostavili orginal ili ovjerene kopije dokumenata, traženih javnim pozivom, kao dokaz ispunjavanja propisanih uslova.

Osim navedenog, Komisija  je upoznata da je povodom dopisa Stručne službe Skupštine broj: 01/02-04-13494-2/16 od 28.07.2016. godine od MUP-a dobijen traženi podatak.

Shodno članu 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine BiH “ broj: 34/03 i 65/13), Komisija za nadzor rada policije je obavila intervju sa 7 kandidata sa liste za izbor članova Ureda za pritužbe javnosti, koju je Komisiji, u skladu sa odredbom člana 5. stav 2. Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti –Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/09 i 11/10), dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dana 02.09.2011. godine, aktom broj: 08-04/2-34-2-4774-1711 od 31.08.2011. godine.,

Prije otpočinjanja intervjua, svaki kandidat je priložio potpisan obrazac, u skladu sa članom 10. tačka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03 i 65/13), u vezi iznošenja pitanja koja bi mogla dovesti do  njihovog sukoba interesa u slučaju da budu imenovani na navedene pozicije, koji je dostavljen svim kandidatima pozvanim na intervju, uz poziv za intervju, sa napomenom da isti trebaju popuniti, potpisati i dostaviti Komisiji prilikom pristupanja  na intervju. Na osnovu priloženih obrazaca, konstatovano je  da ni jedan  kandidat nema pitanja koja mogu dovesti do sukoba interesa. Pored toga, u toku intervjua, prije postavljanja pitanja, svaki  kandidat je, shodno članu 11. stav 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine Službene novine Federacije BiH broj 34/03 i 65/13),  upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži za lica imenovana na javnu poziciju, sa svakim kandidatom su objašnjena i razmotrena pitanja o sukobu interesa, te su svi kandidati u potpunosti informirani o pravu javnosti putem mehanizama koji su detaljno navedeni u ovom zakonu.

Nakon obavljenih intervjua sa 7 kandidata za člana Ureda za pritužbe javnosti, Komisija nije pristupila bodovanju i odabiru kandidata niti je sačinila rang- listu  kandidata, već je shodno donesenom Zaključku o izmjeni i dopuni ranije donesenog Zaključka broj: 01-04-13388-1-1/16  od  26.07.2016. godine, zauzela stav da se zakaže sljedeća sjednica Komisije za dan 08.08.2016. godine u 11,00 sati, na kojoj će se obaviti intervju sa preostala dva kandidata koji nisu mogli iz opravdanih razloga da pristupe zakazanom intervjuu na današnjoj sjednici, te će se nakon toga izvršiti bodovanje svih kandidata i sačiniti rang lista, te utvrditi prijedlog kandidata za predsjedavajućeg i članove Ureda za pritužbe javnosti i isti dostaviti ministru MUP-a koji će izvršiti konačno imenovanje predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti .

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma