OBAVIJEST SA 12. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

22 Jul 2016
6798 puta

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 12. sjednici održanoj dana 21.07.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o imenovanju Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona

Komisija za izbor i imenovanja je, shodno članu 33. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon uvida u Prijedlog Odluke o imenovanju Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona sa obrazloženjem i priloženom dokumentacijom, konstatovala da je prije utvrđivanja navedene Odluke sprovedena odgovarajuća procedura propisana Zakonom o pravobranilaštvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 12/13) i Zakonom o ministarskom, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), čime su ispunjeni propisani uslovi za imenovanje Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona,  te shodno tome  predlaže Skupštini Kantona da donese navedenu Odluku, uz jednu izmjenu iste, koju Komisija predlaže u obliku amandmana, koji glasi:

AMANDMAN I

U tačci II Prijedloga Odluke o imenovanju Kantonalnog pravobranioca Zeničko-dobojskog kantona, iza riječi „Zeničko-dobojskog kantona“, stavlja se tačka, a riječi „i Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ se brišu.

Obrazloženje

U tačci II Prijedloga pomenute Odluke navodi da će se ista objaviti i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, (pored njenog objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“), iako za to ne postoji zakonska obaveza, što bi izazvalo nepotrebne troškove iz Budžeta Kantona sa odgovarajuće budžetske pozicije Skupštine Kantona plaćanjem njenog objavljivanja J.P. Službeni list BiH, što bi koštalo najmanje oko 500-600 KM, a što je suprotno Programu mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu. Naime, odredbom člana 10. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 65/13), dopunjen je član 13. navedenog Zakona, na način da se u članu 13. na kraju rečenice tačka zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „ili službenim novinama kantona, grada ili općine“, tako da član 13. navedenog Zakona sada glasi: Odgovorni javni službenik se stara da se sva konačna imenovanja odmah objave u ''Službenim novinama Federacije BiH'', ili službenim novinama kantona, grada ili općine.“  Niti jedan drugi propis ne predviđa obavezu objavljivanja navedene Odluke u ''Službenim novinama Federacije BiH''. Dakle, u konkretnom slučaju dovoljno je objaviti navedenu Odluku u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, te izbjeći nepotrebno trošenje budžetskih sredstava  Skupštine nepotrebnim objavljivanjem pomenute Odluke i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma