IZVJEŠTAJ SA 11. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

06 Jun 2016
7307 puta

Na osnovu člana 22. i 33. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), Komisija za izbor i imenovanja, na 11. sjednici održanoj dana 03.06.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Zaključka kojim se reguliše postupak odabira jednog kandidata za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda MUP-a,
 2. Utvrđivanje Liste pitanja za provođenje intervjua sa kandidatima  člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda MUP-a,
 3. Intervju sa kandidatima za člana Nezavisnog odbora,

 o čemu Skupštini Zeničko-dobojskog kantona podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

T/1

Po završenom razmatranju Prijedloga Zaključka o postupku odabira kandidata za izbor  člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda MUP-a, koji je Stručna služba Skupštine pripremila shodno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj: 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanja nije imala primjedbi, prijedloga niti sugestija na isti, te je  donijela navedeni Zaključak u predloženom tekstu.

 

T/2

Prije otpočinjanja intervjua, pod ovom tačkom dnevnog reda svi članovi Komisije su se usaglasili da se kandidatima, koji su se prijavili za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, postave sljedeća  istovijetna pitanja:

 

 1. Možete li nam reći koje su nadležnosti Nezavisnog odbora za izbor i reviziju?
 2. Ko je nadležan za podnošenje prijedloga o smjeni policijskog komesara?
 3. Ako se ispune uslovi za smjenjivanje policijskog komesara, kome Nezavisni odbor za izbor i reviziju dostavlja prijedlog za smjenu?
 4. Koje propise treba poznavati da bi uspješno mogli obavljati poslove člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju?
 5. Navedite neke od policijskih ovlasti.

Komisija je utvrdila i jedno dodatno pitanje, koje će se postaviti nakon izvršenog ocjenjivanja ukoliko kandidati  budu imali jednak broj bodova, koje glasi:

 1. Kojim su propisom propisane policijske ovlasti:

T/3

Shodno članu 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Komisija za izbor i imenovanje je obavila intervju sa 2  kandidata sa Liste sa užim izborom za izbor člana Nadzornog odbora za izbor i reviziju, i to sa:

 1. Milešić Ranislavom iz Zenice, rođenom 13.05.1958. godine u Zenici, po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na poslovima šefa Odsjeka za odnose s javnošću, analitiku i planiranje,
 2. Duraković Miralemom iz Zenice, rođenom 20.06.1977. godine, u Kaknju, po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlen u MUP ZDK u Upravi policije, na poslovima šefa Ureda policijskog komesara.

Prije početka intervjua, svaki  kandidat je, shodno članu 11. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13), predao Komisiji popunjen i potpisan obrazac koji mu je dostavljen uz poziv za intervju, u kojem je mogao iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja, a u toku intervjua, prije postavljanja pitanja, svaki  kandidat je upoznat sa standardom ličnog integriteta koji se traži za lica imenovana na javnu poziciju, te su sa svakim kandidatom  objašnjena i razmotrena pitanja o sukobu interesa, te su svi kandidati u potpunosti informirani o pravu javnosti putem mehanizama koji su detaljno navedeni u navedenom zakonu.

Nakon obavljanja intervjua i ocjene kandidata od strane svih prisutnih članova, Komisija je utvrdila Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju iz reda MUP-a,  te je za člana Nezavisnog odbora predložila:

- Duraković Miralema, koji je nakon sabiranja bodova koje su kandidatima dodijeljeni od svih prisutnih članova Komisija, ostvario više bodova od kandidata Milešić Ranislava,

te je istu uputio u skupštinsku proceduru.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Osman Mujdža

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma