OBAVIJEST SA 10. SJEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE

13 Maj 2016
6729 puta

Komisija za izbor i imenovanja, na 10. sjednici održanoj dana 11.05.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Otvaranje prijava na Javni oglasa za izbor jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a,
  2. Dogovor u vezi termina intervjua sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa za izbor jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju,
  3. Razno

Komisija za izbor i imenovanja je pod tačkom 1. Dnevnog reda konstatovala da je Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana  Nezavisnog odbora za izbor i reviziju predstavnika MUP-a, objavljen u novinskom listu  „Oslobođenje“ dana 07.04.2016. godine i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, te u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 28/16 od 13.04.2016. godine,  te da je rok za podnošenje prijava,  (15 dana od dana posljednje objave javnog oglasa),  istekao zaključno sa danom 28.04.2016. godine.

Komisija je konstatovala da je u  roku za prijavljivanje na navedeni Javni oglas, u Stručnoj službi Skupštine zaprimljeno ukupno 3 koverte, od kojih je jedna prijava neblagovremena, jer je podnesena na Protokol Zeničko-dobojskog kantona dana 05.05.2016. godine, te se  ista neće ni uzeti u razmatranje, nakon čega je Komisija pristupila pojedinačnom otvaranju 2 prijave koje su podnesene u roku,  i pregledanju dostavljene dokumentacije radi utvđivanja ispunjavanja  propisanih općih i posebnih uslova za pomenutu poziciju navedenu u Javnom oglasu.         .          

   Prijavljeni kandidati  na navedeni Javni oglas, koji imaju priloženu svu traženu dokumentaciju, kao dokaze ispunjavanja propisanih općih i posebnih uslova, su:

  1. Milešić Ranislav iz Zenice, rođen 13.05.1958. godine u Zenici, po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na poslovima šefa Odsjeka za odnose s javnošću, analitiku i planiranje,
  2. Miralem Duraković iz Zenice, rođen 20.06.1977. godine, u Kaknju, po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlen u MUP ZDK u Upravi policije, na poslovima šefa Ureda policijskog komesara.

Komisija je zadužila Stručnu službu Skupštine da kandidata Klinčević Nijaza obavijesti da Komisija za izbor i imenovanja njegovu prijavu nije uzela u razmatranje, iz razloga što ista nije blagovremena, jer je predata na Protokol Zeničko-dobojskog kantona 05.05.2016. godine, a rok za  podnošenje prijava na Javni oglas je istekao zaključno sa 28.04.2016. godine, te da mu vrati svu priloženu dokumentaciju.

Pod tačkom 2. je Komisija konstatovala da će dokaz o ispunjavanju uvjeta iz alineje 8. posebnih uvjeta, (da nisu krivično osuđivani), pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnih organa, shodno odredbi člana 227. stav (2) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13,  59/14), a u vezi sa članom 2. stav 1., tačka 1. Pravilnika o  kaznenoj evidenciji  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06), za navedene kandidate, nakon čega će se zakazati sljedeća sjednica Komisije na kojoj će se nastaviti sprovođenje postupka  izbora i imenovanja jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, tako što će se obaviti intervju sa navedenim kandidatima, ocjena rezultata intervjua i utvrđivanje Prijedloga Odluke o imenovanju jednog člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, predstavnika MUP-a.

Pod tačkom 3. dnevnog reda nije bilo pitanja za razmatranje.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma