OBAVIJEST SA 5. SJEDNICE KOMISIJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNU POLITIKU, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLICE

30 Mar 2016
7404 puta

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, kao stalno radno tijelo Skupštine, na 5. sjednici održanoj dana 28.03.2016. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine
    • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
  2. Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
  3. Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za godinu,

Po završenom razmatranju Nacrta Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, te dostavljenih mišljenja nadležnih ministarstava i Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte, Komisija predlaže Skupštini Kantona da sastavni dio mišljenja Skupštine po Nacrtu navedenog federalnog Zakona treba da budu  mišljenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte, a koja su prihvaćena Zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-02-5402/16 od 04.03.2016. godine, koji je donesen na 46. sjednici Vlade, održanoj 04.03.2016. godine.

Pored navedenog, Komisija predlaže Skupštini Kantona da od predlagača navedenog Zakona zatraži  sljedeće:

  • Da se u Zakonu jasno definiše mehanizam usklađivanja važećih strateških dokumenata donesenih od strane sva tri nivoa vlasti, te da se definiše na koji način će se vršiti usklađivanje,
  • Da se u Zakonu definišu jasni vremenski rokovi za usklađivanje strateških dokumenata.

Nakon razmatranja Prijedloga Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja  zgrade, Komisija je predložila Skupštini Kantona da navedeni Zakon donese, uz sljedeće izmjene i dopune u formi amandmana, koji glase:

AMANDMAN I

U članu 13. Prijedloga Zakona (Međuvlasnički ugovor) tačka g) se mijenja i glasi:

„g) uvjete i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima namjenjenih za održavanje zgrade, kao i obavezu upravitelja da na zahtjev predstavnika etažnih vlasnika predoči aktuelnu informaciju o uplatama i isplatama i stanju novčanih sredstava etažnih vlasnika.“   

Obrazloženje:

Razlog za predlaganje izmjene člana 13. tačka g) Prijedloga Zakona je činjenica da prema informacijama dobijenim od predstavnika etažnih vlasnika, banke ne daju predstavnicima etažnih vlasnika izvod  banke o stanju posebnog računa otvorenog za novčana sredstva etažnih vlasnika.

AMANDMAN II

U članu 47.  Prijedloga Zakona (Prekršaj upravitelja), u  stavu (1), tačka a)  se mijenja i glasi:

„a)  ne postupi po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika da predoči aktuelnu informaciju o uplatama i isplatama i stanju novčanih sredstava etažnih vlasnika (član 13. tačka g),“

Dosadašnje tačke od a) do i) postaju tačke od b) do j)

Obrazloženje:

Razlog za predlaganje navedenog amandmana je potreba propisivanja prekršajne odgovornosti upravitelja za nepostupanje po članu 13. tačka g) kojim se predviđa obaveza upravitelja da na zahtjev predstavnika etažnih vlasnika predoči aktuelnu informaciju o uplatama i isplatama i stanju novčanih sredstava etažnih vlasnika.

Nakon razmatranja Informacije o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, Komisija sa 4 glasa „protiv“ od prisutna četiri člana, nije prihvatila navedenu Informaciju.

Povodom razmatranja navedenog akta, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija predlaže Skupštini Kantona da odloži izjašnjavanje o pomenutoj Informaciji radi njene dorade, te da zaduži Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, (koje je predložilo Vladi Kantona upućivanje navedene Infromacije na razmatranje Skupštini Kantona), da Informaciju o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu dopuni u smislu da ista sadrži cjelovitu informaciju urađenu po metodologiji po kojoj je urađen nacionalni Izvještaj o stanju okoliša za 2012. godinu.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma