OBAVIJEST SA 20. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

24 Feb 2016
5763 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 20. sjednici sjednici održanoj dana 22.02.2016. godine, razmatrala sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom-skraćeni postupak,
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  • Amandman I Kluba poslanika A-SDA,
  • Amandman I Komisija za mlade,
  • Amandman I poslanika Aliefendić Almedina,
  • Amandman I Kluba poslanika DF-a,
  • Amandman poslanice Naide Delibašić,
  • Amandman poslanice Amre Jupić
  • Amandman poslanika Kemala Mušinbegovića
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  • Amandman I Kluba poslanika DF-a
 4. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2016. godinu,
  • Amandman I poslanice Draženke Subašić
  • Amandman I Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za godinu sa Odlukom o načinu izvršenja Finansijskog plana za 2016. godinu
  • Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za godinu,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za godinu
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za godinu,

Nakon završenog razmatranja akata od 1-6. Dnevnog reda, Komisija je konstatovala da su svi akti u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/08), a kada su u pitanju amandmani podneseni na akte po tačkama 2., 3. i 4. Dnevnog reda, Komisija je konstatovala da su svi amandmani formalno-pravno ispravni, te da su u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine

Povodom razmatranja Prijedloga Programa rada Skupštine za 2016. godinu, Komisija je predlažila Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da donese slijedeći:

ZAKLJUČAK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Kolegij Skupštine da u saradnji sa Vladom Kantona blagovremeno pokrene aktivnosti u cilju donošenja Programa rada Skupštine za 2017. godinu do kraja tekuće godine, shodno odredbi člana 45. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma