38. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 30.12.2015.godine

20 Jan 2016
26698 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 36. sjednice Vlade Zenilko-dobojskog kantona, 10.12.2016. godine;
 2. Nacrt Zakona o pozorišnoj djelatnosti, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona za potrebe realizacije projekta „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava Voda“;
 4. Prijedlog Zaključka o prihvatanju prijedloga Javne ustanove Kantonalne bolnice Zenica o kreditnom zaduženju ove ustanove;
 5. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300-„Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava za nabavku vakcina protiv gripe;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica da zaključi vansudsku nagodbu;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju zaključivanja ugovora o kupovini poslovnog prostora i davanju ovlaštenja za potpisivanje ugovora;
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke UO JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o osnivanju poslovne jednica Ustanove „Dnevni centar Tešanj“;
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke UO JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o osnivanju poslovne jednica Ustanove „Dnevni centar Visoko“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava Gradu Doboju kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u finansiranju ugradnje materijala za izgradnju vodovoda u povratničkim mjesnim zajednicama Sjenina i Sjenina Rijeka, Grad Doboj;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, ekonomski kod 614200 pozicija “Tekući transferi pojedincima”, ekonomski kod 614300 pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i ekonomski kod 821500 pozicija “Ostala osnivačka ulaganja”, broj: 02-14-11048/15 od 13.05.2015. godine.
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika privrednog društva „Velepromet – maloprodaja“ d.o.o. Visoko radi ostvarivanja prava na penziju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Adže, općina Žepče na ime pomoći za sanaciju mjesnog vodovoda i obnovu društvenog doma (zamjena krova i postavljanje podloge), a s ciljem potpore održivog povratka na područje općine Žepče;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Općini Teslić u svrhu sufinansiranja realizacije projekta asfaltiranja puta u MZ Kamenica, sa ciljem potpore održivom povratku;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Kotorsko, Grad Doboj u svrhu pomoći za osiguranje preduvjeta za jesenju sjetvu, sa ciljem potpore održivom povratku;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška provođenju planiranih programskih aktivnosti;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju invalida rada općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška preregistraciji Udruženja i obezbjeđenja adekvatnih uslova za rad;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčnih sredstava Cabaret Club-u iz Zenice, kao podrška provođenju manifestacije pod nazivom „Snježna kraljica“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu islamske zajednice Žepče u svrhu učešća u finansiranju izvođenja završnih radovana izgradnji Alibegove džamije u Žepču;
 21. Prijedlog Odluke o prenosu izvršenih ulaganja na izgradnji dionice Regionalne ceste R-445, u okviru izgradnje autoceste, dionica Drivuša - Kakanj, poddionica Bilješevo-Kakanj, sa Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, na Kantonalnu direkciju za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan odluke o visine naknade sata mentorima koji učestvuju u realizaciji programa pedagoško-metodičke prakse sa studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zenica za pokrivanje dijela obnove parohijskog doma u Zenici;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu islamske zajednice Žepče za pokrivanje dijela troškova rekonstrukcije Alibegove (Trzanske) džamije u Žepču;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Krivaja“ Zavidovići za pokrivanje dijela troškova organizacije festivala zabavne muzike „Raspjevana jesen“;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Omladinskom košarkaškom klubu „Abeceda“ iz Zenice na ime sufinansiranja međunarodnog košarkaškog turnira u pionirskoj i kadetskoj kategoriji u Novom Sadu;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Mladost“ Doboj-Kakanj iz Kaknja na ime finansijske pomoći za takmičenje u Premijer ligi BH Telekom;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Suljičić Amiru za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Purišević Elviru za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Begović Edinu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Dujak Dijani za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Telalović Mirnesu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Čosić Nerminu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Fakić Belmi za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Terzić Edinu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Buljubašić Mirsadu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kovačević-Bajtal Elmi za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Alić Senadu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Košarkaškom savezu Zenica u svrhu sufinansiranja troškova organizacije i takmičenja Lige mladih Zeničko-dobojskog kantona;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava „Judo klub Kakanj“ iz Kaknja na ime sufinansiranja troškova turnira u Holandiji;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Župnom uredu Sv. Josipa iz Zenice u svrhu sufinansiranja organizacije Božićnog malonogometnog turnira;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Akademskom kajak klubu „Duga“ iz Zavidovića u svrhu sufinansiranja troškova turnira i prevoza za Zagreb;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju strijelaca „20. juni 92“ Visoko iz Visokog u svrhu sufinansiranja troškova nabavke opreme za rad kluba;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava KK „Kakanj“ iz Kaknja, u svrhu finansijske podrške klubu;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje troškova jačanje konkurentnosti;
 48. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima skupine „hoteli“;
 49. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za subvencioniranje troškova organizacije poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poticaja investitorici nosiocu patenta Mačković Armini iz Maglaja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava organizatorima sajmova i izložbi u svrhu predstavljanja domaće poljoprivredne proizvodnje;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava za podršku razvoja udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava općini Tešanj u svrhu pomoći Srednjoj poljoprivrednoj školi za izgradnju staklenika;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške za ujednačen razvoj poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona;
 57. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-21840/15 od 10.12.2015. godine;
 58. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka broj: 02-14-5062/15 od 05.03.2015. godine;
 59. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke za mjesec decembar 2015;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Alić Edinu i Hasanić Erminu iz Maglaja za izgradnju stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mehinagić Elmiru iz Maglaja za kupovinu stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Hadžić Nerminu iz Maglaja, RVI 80% u svrhu stvaranja minimalnih uslova stanovanja s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava grupi branilaca-Bradarić Ekrem i dr. iz Maglaja za kupovinu stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kapetanović Murizu iz Žepča za potrebe sufinansiranja izdavanja odobrenja za gradnju stambeng objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Džanić Sejadi i Vrbičić Mirku iz Maglaja za kupovinu stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Bašić Nisveti iz Tešnja za kupovinu stambenog objekta s ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 67. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o ustupanju stalnih sredstava na privremeno korištenje broj 02-14-12760/13. od 05.06.2013. godine; 02-14-12586/14 od 19.06.2014. godine; 02-14-25372/14. od 23.12.2014. godine i 02-14-5067/15. od 05.03.2015. godine;
 68. Prijedlog Rješenja o razrješenju i prestanku radnog odnosa direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 69. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 70. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 71. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 72. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje terenskog vozila Lada-Niva za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice Općinske službe civilne zaštite Vareš;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Nogometnom klubu „Zmaj“ Buzić Mahala iz Visokog;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona.
 75. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom;
 76. Prijedlog Zaključka o planiranju sredstava za nabavku 50 računarskih konfiguracija.
 77. DODATNI ZAKLJUČAK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma