OBAVIJEST SA 16. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

21 Dec 2015
5908 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 16. sjednici sjednici održanoj dana 18.12.2015. godine, razmatrala sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za godinu-hitni postupak,
  2. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  3. Nacrt Zakona o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu,
  4. Nacrt Zakona o poticanju razvoja male privrede,
  5. Inicijativa sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o kantonalnim adminstrativnim taksama (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 13/02, 12/03, 4/04, 5/04, 4/08, 7/09, 2/10, 6/10, 9/10 i 12/13)
  6. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07 i 13/11),              
  7. Inicijativa Hašima Mujanovića, poslanika skupštine Zeničko-dobojskog kantona za donošenje Zakona o prenošenju nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na općine Vareš, breza, Olovo, Visoko, Kakanj, Zavidovići, Maglaj, Doboj-jug, Tešanj i grad Zenicu,
  8. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/05),
  9. Inicijativa Općinskog vijeća Visoko za izmjenu Plana razvoja djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja.

Nakon završenog razmatranja akata od 1-4. Dnevnog reda, Komisija je konstatovala da su svi akti u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/08), a kada su u pitanju podnesene inicijative pod tačkama 5-9. Dnevnog reda, Komisija je konstatovala da su sve inicijative podnesene u skladu sa članom 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, tj. da su podnesene od strane ovlaštenih subjekata, u pismenoj formi i sa obrazloženjem, te da sve ispunjavaju uslove za razmatranje na sjednici Skupštine Kantona.

 

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma