OBAVIJEST SA 15. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

08 Dec 2015
6016 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 15. sjednici sjednici održanoj dana 07.12.2015. godine, razmatrala sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Nacrt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,
  2. Prijedlog Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave,
  3. Prijedlog Odluke o proglašenju Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona,
  4. Inicijativa građana Merseda Spahića i Mirsada Dogloda za izmjene i dopune člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14),
  5. Inicijativa Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare,

Po završenom razmatranju Nacrta Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Komisija je konstatovala da je navedeni Nacrt Zakona u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te predlaže Skupštini Kantona da ga prihvati, te da isti uputi u širu javnu raspravu u općine Zeničko-dobojskog kantona, sa rokom za provođenje javne rasprave od najmanje 45 dana.

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, Komisija je konstatovala da je Prijedlog Zakona u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, pa predlaže Skupštini Kantona da navedeni Zakon donese.

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o proglašenju Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je Prijedlog Odluke u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa predlaže Skupštini Kantona da navedenu Odluku donese.

Po završenom razmatranju Inicijative građana Merseda Spahića i Mirsada Dogloda za izmjene i dopune člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14), Komisija je konstatovala da je inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

Po završenom razmatranju Inicijative Općinskog vijeća Maglaj za izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava na korištenje medicinsko-sanitetskih pomagala, medicinskog materijala i lijekova za ratne vojne invalide-paraplegičare, Komisija je konstatovala da je inicijativa u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava propisane uslove za njeno razmatranje od strane Skupštine Kantona.

 

 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma