OBAVIJEST SA 8. SJEDNICE ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SKUPŠTINE

14 Jul 2015
6329 puta

Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 8. sjednici održanoj dana 13.07.2015. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o prijenosu nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na Općinu Usora,
 2. Prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-skraćeni postupak,
  • Amandman I Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo
 3. Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih,
  • Amandman I Komisije za mlade
  • Amandman I poslanice Meldine Ugarak
 4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
  • Amandman I-III Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo
  • Amandman I-IV poslanika Edhema Fejzića
 5. Inicijativa poslanika 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića da se 29. oktobar proglasi kao dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona,

Po završenom razmatranju Prijedloga Zakona o prijenosu nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na Općinu Usora, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, te da ispunjava propisane uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-skraćeni postupak, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a imajući u vidu amandmane koji će na prijedlog Stručne Službe Skupštine podnijeti Vlada Kantona radi usklađivanja terminologije u Prijedlogu Zakona sa Zakonom o radu, kao i sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/08), te imajući u vidu Amandman Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, kojim se predlaže usklađivanje odredbe člana 11. stav 3. ovog Prijedloga Zakona, sa Zakonom o ustanovama.

 • Povodom razmatranja Amandmana I Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, Komisija je konstatovala da je navedeni Amandman u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon završenog razmatranja Prijedlog Odluke o kreditiranju stambenih potreba mladih, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a uzimajući u obzir Amandman I Komisije za mlade, kojim se predlaže brisanje termina „nosilac stanarskog prava“, pošto je stanarsko pravo, stečeno shodno Zakonu o stambenim odnosima SR Bosne i Hercegovine, prestalo 06.12.2000. godine. Komisija je takođe konstatovala da je u prijelaznim i završnim odredbama navedene Odluke trebalo navesti poseban članu u kojem bi se propisalo da će se na postupke započete po ranije donešenoj Odluci o kreditiranju stmabenih potreba mladih („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/06 i 1/07) primjenjivati pomenuta Odluka zbog postupaka koji su još u toku rješavanja (otplate kredita), a da će se predložena Odluka o kreditiranju stambenih potreba mladih primjenjivati na postupke započete od dana stupanja na snagu te Odluke.

 • Povodom razmatranja Amandmana I Komisije za mlade, Komisija je konstatovala da su isti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.
 • Povodom razmatranja Amandmana I poslanice Meldine Ugarak, Komisija je konstatovala da su isti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Po završenom razmatranju Prijedloga Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, a uzimajući u obzir amandmane Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, kojima se predlaže usklađivanje ovog akta sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u Zeničko-dobojskom kantonu.

 • Povodom razmatranja Amandman I-III Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo Komisija je konstatovala da su isti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Povodom razmatranja Amandmana I-IV poslanika Edhema Fejzića, Komisija je konstatovala da su isti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon završenog razmatranja Inicijative poslanika 6. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Nermina Kadrića da se 29. oktobar proglasi kao dan civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je ista u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i da je podnesena shodno članu 111. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da se ista može razmatrati na sjednici Skupštine.

 

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma