OBAVIJEST SA 2. SJEDNICE KOMISIJE ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, VODOPRIVREDU I VETERINARSTVO

10 Jul 2015
6031 puta

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo Skupštine, kao stalno radno tijelo 7. saziva Skupštine, dana 09.07.2015. godine održala je svoju 2. sjednicu na kojoj je razmatrala sljedeći:  

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
  3. Razmatranje dopisa Udruženja poljoprivrednih proizvođača Zeničko-dobojskog kantona od 09.04.2015. godine,

 

  1. Nakon razmatranja Prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, komisija je isti podržala, te predlaže Skupštini Kantona da navedeni zakon donese po skraćenom postupku, uz jednu izmjenu, koju je komisija predložila u formi amandmana, koji glasi:

AMANDMAN I

Član 11. stav (3) Prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, mijenja se i glasi: “Odluku o statusnim promjenama iz stava (2) ovog člana donosi osnivač.”

Obrazloženje

U članu 11. stav (3) Prijedloga pomenutog zakona navedeno je da “Odluku o statusnim promjenama iz stava (2) ovog člana donosi Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Osnivača”, što je u suprotnosti

sa odredbom člana 14. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH, br. 6/92, 8/93 i 13/94), kojom je propisano slijedeće: “Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i vršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

            Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.”

Iz pomenute odredbe Zakona o ustanovama jasno proizilazi da odluku o statusnim promjenama ustanove donosi osnivač, te je suprotno istoj da navedenu odluku donosi Upravni odbor, uz saglasnost osnivača, zbog čega se predloženim amandmanom vrši usaglašavanje pomenute odredbe navedenog zakona sa Zakonom o ustanovama, koji je primjenjuje i na Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, kao jednu vrstu ustanove.

  1. Nakon razmatranja Prijedloga Odluke o korištenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, komisija je istu podržala, te predlaže Skupštini Kantona da navedenu odluku donese uz izmjene koje je komisija predložila u formi amandmana, (ukupno su predložena 3 amandmana), kojima se prijedlog pomenute Odluke usklađuje sa odredbama Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u Zeničko-dobojskom kantonu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/08).
  2. Pod ovom tačkom dnevnog reda, komisija je razmatrala dopis Udruženja/Udruge poljoprivrednih proizvođača Zeničko-dobojskog kantona od 09.04.2015. godine, sa priloženom izjavom o zajedničkom nastupanju prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Zeničko-dobojskog kantona, upućenih predsjedavajućoj Skupštine, u kojima se između ostalog, traži prisustvo jednog njihovog predstavnika sjednicama skupštinske Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo, povodom kojeg je komisija zauzela stav po kojem će komisija u narednom periodu, u svakom konkretnom slučaju, prilikom razmatranja nekih značajnijih akata koji se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, odnosno koji su od značaja za poljoprivredne proizvođače, odlučiti o eventualnom pozivanju na sjednicu navedene skupštinske komisije i predstavnika navedenog udruženja.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma