OBAVIJEST SA 2. SJEDNICE KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

29 Jun 2015
4817 puta

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 2. sjednici, održanoj dana 16.06.2015. godine, razmatrala je sljedeći:  

DNEVNI RED

  1. Upoznavanje sa Rješenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu prijedloga dokumenta “Strategija o borbi protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu”,
  2. Razmatranje predstavke Hasana Krehe iz Zenice,
  3. Razmatranje predstavke Ibrahima Škilje iz Doboj-juga,
  4. Razno

Nakon upoznavanja sa Rješenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu prijedloga dokumenta “Strategija o borbi protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu”, broj: 02-34-11473/15 od 20.05.2015. godine, zaprimljenog u Stručnoj službi Skupštine dana 26.05.2015. godine, a nakon toga dostavljenog svim članovima Komisije za borbu protiv korupcije VII saziva Skupštine, Komisija je nakon provedene rasprave, zauzela stav po kojem je predviđeni broj članova pomenute radne grupe, (25), prevelik i da bi s tim brojem članova bilo veoma teško organizovati rad i aktivnosti iste, kako s aspekta obezbjeđivanja adekvatne prostorije za održavanje njenih sjednica, tako i u pogledu njene operativnosti i efikasnosti odnosno usaglašavanja stavova oko donošenja potrebnih odluka i zauzimanja konkretnih stavova u vezi sadržaja pomenute Strategije, povodom čega je donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

  1. Komisija za borbu protiv korupcije predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona da poništi postojeće i da što prije donose novo Rješenje o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu prijedloga dokumenta “Strategija o borbi protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu”, koja bi imala 9 članova, koju bi sačinjavali: 2 člana Komisije za borbu protiv korupcije, (predsjedavajući Komisije Midhat Delić i Mufid Bečarević-član Komisije), te 5 članova koji bi bili predstavnici Vlade Kantona, odnosno resornih kantonalnih ministarstva, (na način da 1 predstavnik zastupa 2 kantonalna ministarstva), kao i 1 predstavnik građana odnosno nevladinog sektora, (udruženja građana koja se bave pitanjima borbe protiv korupcije) i 1 predstavnik udruženja poslodavaca, (Kantonalnog udruženja poslodavaca).
  2. Komisija za borbu protiv korupcije traži od Vlade Kantona da u narednom periodu ubrza i intenzivira svoje aktivnosti oko donošenja novog rješenja iz tačke 1. ovog zaključkka, kao i na pripremi i utvrđivanju prijedloga dokumenta “Strategija o borbi protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu”, kako bi isti što prije bio dostavljen u skupštinsku proceduru i nakon toga donesen.

 

Nakon toga, Komisija za borbu protiv korupcije je razmatrala predstavku Hasana Krehe iz Zenice, koja je zaprimljena dana 06.05.2015. godine na posebnu e-mail adresu navedenoj na web stranici Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, posebno namjenjenoj za dostavljanje prijava pomenutoj skupštinskoj komisiji o navodnim slučajevima korupcije, kao i predstavku Ibrahima Škilje iz Doboj-juga, koja je zaprimljena na službenu e-mail adresu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 19.05.2015. godine, povodom kojih je zauzela određene stavove o kojima će se pismeno obavijestiti podnosioci navedenih predstavki.

Potom su predsjedavajući Komisije Midhat Delić i članica Komisije Emina Jusić, upoznali ostale članove komisije o održanom Okruglom stolu u Zenici dana 11.06.2015. godine, pod nazivom “Ima li političke volje za primjenu nove strategije borbe protiv korupcije?“, kojem su oni prisustvovali, a koji je organizovao Forum građana Zenice, na kojem su učestvovali i: zamjenik direktora Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije (APIK), predsjedavajuća Skupštine Draženka Subašić, predstavnici Vlade Kantona, predstavnici političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Kantona, predstavnik Antikorupcione mreže “ACCOUNT”, te još nekih nevladinih organizacija odnosno udruženja građana.

  1. b) Komisija je u cilju implementacije svojih zaključaka sa njene 1. sjednice odlučila da se u cilju uspostavljanja planirane saradnje sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, uputi dopis istoj u kojem bi se predložila radna posjeta navedenoj Agenciji ili prisustvo predstavnika pomenute Agencije sjednici navedene komisije, radi međusobne saradnje i upoznavanja o mogućim aktivnostima koje bi navedena Komisija mogla poduzimati u svom budućem radu.

Takođe je odlučeno da se sličan dopis uputi i Komisiji za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, sa prijedlogom posjete i održavanja zajedničkog radnog sastanka na kojem bi se komisija upoznala sa njihovim dosadašnjim iskustvom u radu, kao i mogućnostima buduće međusobne saradnje i koordinacije.

Pored navedenog, komisija je zauzela stav da se na jednu od narednih sjednica Komisije za borbu protiv korupcije pozovu i predstavnici određenih nevladinih organizacija/nevladinog sektora,odnosno udruženja građana koja se bave pitanjima borbe protiv korupcije, kao što su npr. CCI, Transparency Internacional, Account-Antokorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH i sl., a u cilju uspostavljanja međusobne saradnje i koordinacije, te davanja preporuka komisiji o budućim mogućim pravcima i načinima njenog djelovanja i rada.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma