ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA UTVRDILA ODGOVOR USTAVNOM SUDU FEDERACIJE BiH POVODOM ZAHTJEVA PREMIJERA FEDERACIJE BiH

07 Apr 2015
6608 puta

Dana 06.04.2015. godine održana je 2. sjednica Zakonodavno-pravne komisije VII saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koja je razmatrala sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Utvđivanje Prijedloga Odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine povodom zahtjeva premijera Federacije BiH za ocjenu usklađenosti Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 8/13) sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine

povodom čega je nakon uvida u spis predmeta, uvida u pribavljenu dokumentaciju i akte, odnosno razmatranja dostavljenog mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva Zenica i mišljenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, kao resornog kantonalnog ministarstva koje je bilo nosilac izrade zakona koji se osporava, te akt Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao i provedene rasprave na sjednici Komisije, sa šest glasova „za“ i jednim glasom „uzdržan“, shodno članu 172. stav 3. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, utvrdila odgovor Ustavnom sudu FBiH, koji će se dostaviti predsjedavajućoj Skupštine, kako bi ista navedeni odgovor, sa svim dokazima, dostavila Ustavnom sudu FBiH, shodno odredbi člana člana 172. stav 4. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon toga, Zakonodavno-pravna komisija je, donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

Zakonodavno-pravna komisija predlaže Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, podnese inicijativu za donošenje Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, shodno svojoj nadležnosti utvrđenoj članom 159. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da „Inicijativu za donošenje zakona mogu pokrenuti skupštine kantona, gradska i opštinska vijeća, kao i građani, preduzeća i druga pravna lica u okviru svojih ustavnih ovlašćenja. 

Inicijativa za donošenje zakona dostavlja se predsjedavajućem Predstavničkog doma.“

Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da već duže vrijeme nije donesen novi federalni Zakon o šumama, potpuno je izostalo pravno normiranje “pitanja šumarstva” na nivou Federacije BiH, s obzirom da su presudama Ustavnog suda Federacije BiH, br. U-26/08 od 14.04.2009. godine i br. U-28/10 od 23.03.2011. godine, stavljeni van snage federalni propisi iz oblasti šumarstva i to Zakon o šumama iz 2002. godine i Uredba o šumama iz 2010. godine, te da i do danas Parlament Federacije BiH nije postupio po odluci Ustavnog suda Federacije BiH, te donio novi Zakon o šumama kojim bi se na jedinstven način regulisala ova oblast. Zbog navedenog, a u cilju sprječavanja nastanka još većih šteta i negativnih posljedica, potrebno je podnijeti navedenu inicijativu Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi se navedeni federalni zakon što prije donio.

 

                                                                                 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma