Sektor za rad, humanitarnu djelatnost i povratak

 

 

Rukovodilac Sektora, nije postavljen

 

U Sektoru za rad, humanitarnu djelatnost i povratak obavljaju se poslovi, u odnosu na određene oblasti iz nadležnosti i odgovornosti Ministarstva, i to:

a) Rad i zapošljavanje

 

 • izrada nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja,
 • praćenje i proučavanje stanja u oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja i na osnovu toga davanja inicijativa, mjera i prijedloga;
 • izrada analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala iz oblasti rada, radnih odnosa i zapošljavanja;
 • izrada analiza o platama, saradnja sa sindikatom i granskim sindikatima, utvrđivanje prijedloga programa i oblika saradnje sa institucijama zapošljavanja, poslodavcima i njihovim asocijacijama;
 • ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama rada,
 • izrada izvještaja o sprovođenju konvencije Međunarodne organizacije rada (MRO),
 • izrada studijsko-analitičkih materijala u oblasti radnih odnosa,
 • pružanja stručne pomoći preduzećima, ustanovama i poslodavcima iz oblasti radnih odnosa, rada i zapošljavanja,
 • predlaganje sistema i načina finansiranja funkcija u oblasti rada, radnih odnosa, zapošljavanja i prava za vrijeme nezaposlenosti,
 • vođenje javnih evidencija, evidentiranje kolektivnih ugovora, pružanje pomoći poslodavcima u planiranju kadrova;
 • izrada programa zapošljavanja, stvaranje uslova za pružanje finansijske pomoći za otvaranje novih radnih mjesta, povećanje dostignutog stepena zaposlenosti,
 • praćenje realizacije kredita za zapošljavanje iz sredstava za nezaposlene, praćenje realizacije ugovora o privatizaciji u dijelu zapošljavanja radnika, učestvovanje u prikupljanju i usmjeravanju sredstava zemalja koje ulažu sredstva za otvaranje novih radnih mjesta, učestvovanje i izrada programa zapošljavanja u regionalnim saradnjama, organizovanje posredovanja u zapošljavanju;
 • praćenje ponuda i potraživanja radne snage, poslovi oko profesionalne orijentacije, poslovi oko stručne pripreme i učestvovanja u projektima osposobljavanja i prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja nezaposlenih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i ostalih osoba sa invaliditetom u skladu sa preostalim sposobnostima.

a) Humanitarna djelatnost i povratak

 

 • prikupljanje i obrada podataka o raseljenim licima i izbjeglicama, na i sa područja općina Kantona,
 • saradnja sa državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim organima i organizacijama,
 • saradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama radi stvaranja uvjeta za povratak raseljenih lica i izbjeglica,
 • izrada i implementacija planova povratka raseljenih lica i izbjeglica, stvaranje uvjeta za povratak i ostvarivanje prava zaštite raseljenih lica i izbjeglica,
 • nadzor zakonitosti, blagovremenosti i pravilnosti u obavljanju prenesenih poslova na općine, a naročito u odlučivanju o statusnim pitanjima raseljenih lica i izbjeglica, organiziranja smještaja i rada kolektivnih centara i izbjegličkih naselja, rješavanja pitanja alternativnog smještaja raseljenih lica i izbjeglica,
 • učestvovanje u donošenju bilansa potrebnih sredstava radi stvaranja uvjeta za povratak i ostvarivanje prava raseljenih osoba i izbjeglica, izrada nacrta propisa iz ove oblasti i obavljanje drugih poslova od značaja za ukupno zbrinjavanje raseljenih lica i izbjeglica.
 • izrada nacrta i prijedloga zakona i podzakonskih akata iz humanitarne oblasti;
 • davanje mišljenja na humanitarne projekte humanitarnih organizacija registrovanih na federalnom nivou, a koji djeluju na području Kantona, vođenje evidencija o realizaciji humanitarnih projekata, praćenje realizacije humanitarnih projekata, prikupljanje i distribucija humanitarnih pomoći, nabavka i distribucija roba za povratnike i socijalne potrebe;
 • praćenje i proučavanje stanja u humanitarnoj oblasti i na osnovu toga davanja inicijativa, mjera i prijedloga;
 • izrada projekata, analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala iz humanitarne oblasti;
 • saradnja sa domaćim i međunarodnim humanitarnim organizacijama i utvrđivanje prijedloga programa i oblika saradnje sa humanitarnim organizacijama.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma