Printaj ovu stranu

Sektor za prostorno uređenje i građenje

Rukovodilac Sektora: Aida Sumbuljević, pomoćnik ministra

 

U okviru ovog Sektora obavljaju se upravni, analitički, stručni i drugi poslovi koji se odnose na:

  • sprovođenje ustavnosti i zakonitosti u okviru utvrđene politike u oblasti prostornog uređenja,
  • učestvovanje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa kojima se reguliše materija iz oblasti prostornog uređenja i građenja, te predlaže potrebne mjere za njihovo sprovođenje,
  • planiranje, izgradnju i uređenje zemljišta na kantonalnom nivou,
  • pripremu, provođenje i primjenu Prostornog plana Kantona,
  • praćenje usaglašenosti prostornih planova općina sa Prostornim planom Kantona i planova posebnih područja od interesa za Kanton,
  • izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za gradnju i odobrenja za upotrebu za građevine i radove od interesa za Kanton, kao i objekte koji zagađuju ili mogu zagaditi čovjekovu okolinu,
  • pružanje savjetodavne i stručne pomoći općinskim organima uprave u oblasti prostornog uređenja i građenja,
  • donošenje stručnih upustava i objašnjenja za pravilnu primjenu propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja.