Pregled materijala sa 202. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 24.11.2010. godine

10 Dec 2010
24018 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju institucija kulture na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona
 4. Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama vodozahvata „Jelah Polje“, općina Tešanj
 5. Zaključak o odobravanju sredstava Šakić Stanislavu iz Zenice na ime nagrade za ostvarene rezultate i finansijsku podršku za takmičenje u narednom periodu
 6. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju „M produkcija – M production“ iz Zenice na ime pomoći za realizaciju programskih aktivnosti u 2010. godini
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja na ime pomoći za organizaciju utakmica CEV kupa
 8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja na području Zeničko-dobojskog kantona i mjerama za njegovo unapređenje za 2010. godinu
 9. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za korištenje prirodne izvorske vode sa izvorišta „Zmajeva vrela“ u općini Zenica, broj: 02-25-32628/08 od 14.10.2008. godine
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Konjičkom klubu Visoko iz Visokog kao pomoć u radu kluba
 11. Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške za uvođenje novih tehnoloških linija u preradi voća i povrća, preradi gljiva i proizvodnji tjestenina, kroz nabavku nove opreme
 12. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime isplate poticaja u finansiranju mliječnih kantona za III. kvartal 2010. godine
 13. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za uređenje zemljišta
 14. Zaključak o odobravanju isplate J.P. „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za oktobar 2010. godine, na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju
 15. Zaključak o odobravanju isplate J.P. „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za oktobar 2010. godine, na ime subvencioniranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 16. Odluka o odobravanju posljednjeg dijela sredstava općini Zenica za zajedničko finasiranje izgradnje 30 stambenih jedinica u naselju Nova Zenica, za raseljena lica, stanare ratnim dejstvima porušenih kasina iz naselja Kanal u Zenici
 17. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za završetak sanacije djelimično obnovljenog stambenog objekta povratnika Čamdžić Jusufa iz Krčavina, općina Zavidovići, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” Zenica kao pomoć za podršku u realizaciji Programa obilježavanja Međunarodnog dana djeteta
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Faljić Nerminu iz Zavidovića kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje mldb. Djeteta
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Brkić Senadu iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje djeteta
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Bolić Muameri iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Mašić Ibri iz Maglaja, putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti općine Maglaj, kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Dizdar Veliboru, povratniku u Zenicu, na ime adaptacije devastirane stambene jedinice, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za realizaciju programskih zadataka u 2010. godini
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Petrović Milici iz Zenice na ime adaptacije devastiranog stambenog objekta
 26. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime ugradnje građevinskog materijala, doniranog od Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, za rekonstrukciju stambenog objekta Hodžić Remze, povratnika u Straište, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Čizmić Elviru iz Žepča kao pomoć za poboljšanje uslova stanovanja porodice u stanju socijalne potrebe
 28. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za Kantonalnu bolnicu Zenica
 29. Odluka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica
 30. Zaključak o davanju saglasnosti Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za provođenje postupka prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijih ponuđača za snabdijevanje ugovornih apoteka lijekovima utvrđenih u Odluci o Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja
 31. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku vakcina radi prevencija oboljenja od gripe posebno rizičnih kategorija stanovništva
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, predstavnika Zeničko-dobojskog kantona
 33. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Zenica
 34. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje tehničke škole u Kaknju
 35. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Srednje muzičke škole u Zenici
 36. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice Osnovne škole „Huso Hodžić“ Tešanj
 37. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Stručne industrijske škole Zenica
 38. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Stručne industrijske škole Zenica
 39. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije „Visoko“ Visoko
 40. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Visoko“ Visoko
 41. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj
 42. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj
 43. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Zenica
 44. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kulin Ban“ Visoko
 45. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kulin Ban“ Visoko
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Izdavačkoj grafičkoj kuće „Planjax“ Tešanj na ime dijela troškova za izdavanje knjige „Mladi Bosne i Hercegovine i sistem vrijednosti“ autora Kemala Velagića
 47. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 48. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 49. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 50. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 51. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 52. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona“ za period 15.01.-01.10.2008. godine
 53. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 54. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Biznis servis centra Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 55. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „sekretar Biznis servis centra Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 56. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 57. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 58. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktorica Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2008. godine
 59. Rješenje o ocjeni rada rukovodećeg državnog službenika „direktorica Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona“ za period 01.01.-31.12.2009. godine
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Breza za nabavku pumpnih agregata za MZ Vijesolići i Gornja Breza
 61. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-23-31052/10 od 08.11.2010. godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma