Pravilnici i uputstva iz oblasti šumarstva

20 Feb 2014
7285 puta

U prilogu se nalaze dokumenti koji sadrže pravilnike i uputstva iz oblasti šumarstva donesene od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, a objavljene u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona broj: 12/13 i broj: 13/13.

U dokumentima možete pronaći sljedeće akte:

 • Pravilnik o načinu obračuna štete za oštećene ili posječene šumske proizvode sa odštetnim cjenovnikom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:12/13)

i

 • Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu,
 • Pravilnik o načinu i obliku vođenja knjiga i registara evidencije,
 • Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumsko-gospodarskih osnova za državne i privatne šume,
 • Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i način njihovog provođenja,
 • Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda,
 • Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu,
 • Pravilnik o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo,
 • Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta o vrsti i postavljanju graničnih znakova,
 • Pravilnik o čuvanju šume,
 • Pravilnik o katastru šuma,
 • Pravilnik o procedurama i vremenskim graničenjima za prodaju šume, pravu prvenstva kupovine i uvjetima za zamjenu šume,
 • Pravilnika o sadržaju planova za zaštitu šuma od požara
 • Uputstvo o načinu, obliku i sadržaju obrasca za prijavu sječe,

objavljeni u („Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/13).

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma