Pregled materijala sa 122. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22.04.2009. godine

09 Nov 2010
11968 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2008. godinu
 2. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 24- Ministarstva za boračka pitanja, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija "Grantovi pojedincima", "Grantovi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti" za 2009. godinu
 3. Zaključak o načinu odobravanja isplate sredstava sa transfera budžetskih korisnika Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 4. Zaključak o usklađivanju utroška sredstava budžetskih korisnika sa prilivom sredstava i realizacijom Budžeta ZDK za 2009. godinu
 5. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za prijevoz đaka" za 2009. godinu
 6. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da sa direktorima škola nastavi napore u pravcu revizije prava na korištenje prijevoza đaka
 7. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za stipendiranje studenata" za 2009. godinu
 8. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za smještaj studenata u studentske centre" za 2009. godinu
 9. Zaključak kojim se nalaže Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da uz konsultaciju sa studentskim centrima utvrdi izmijenjene uslove i kriterije apliciranja za naknadu troškova za smještaj u studentske centre za budžetsku 2010. godinu
 10. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za naučno-istraživačku djelatnost" za 2009. godinu
 11. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za ustanove kulture" za 2009. godinu
 12. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za Franjevačku gimnaziju" za 2009. godinu
 13. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost" za 2009. godinu
 14. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za omladinske projektne aktivnosti" za 2009. godinu
 15. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport "Transfer za podršku vjerskim zajednicama" za 2009. godinu
 16. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću "PREVOZ PUTNIKA" d.o.o. Zavidovići na ime snošenja troškova prijevoza učenika na Federalno takmičenje učenika srednjih škola iz matematike
 17. Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje Sinanović Mensura na mjesto direktora Gimnazije "Rizah Odžekčić" u Zavidovićima
 18. Rješenje o privremenom nominiranju Smajlagić Ferida za člana Nadzornog odbora "Natron-Hayat" d.o.o. Maglaj
 19. Zaključak kojim se utvrđuje upražnjena pozicija člana Nadzornog odbora "Natron-Hayat" d.o.o. Maglaj
 20. Zaključak o imenovanju Smajlagić Ferida za člana Skupštine "Natron-Hayat" d.o.o. Maglaj

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma