Pregled materijala sa 120. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 16.04.2009. godine

09 Nov 2010
12252 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda na području ZDK
 2. Uredba o dopuni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima raspodjele
 3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od indirektnih poreza broj: 02-14-7020/06 od 31.03.2006.
 4. Zaključak kojim se odobrava zaključivanje Anexa 2 Ugovora broj: 07-14-6556/04 od 12..02.2004. godine između Zeničko-dobojskog kantona i preduzeća "Ocean" u vezi štampanja i pakovanja platnih lista
 5. Zaključak kojim se usvaja Program mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 6. Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće
 7. Zaključak o obavezi Ministarstva unutrašnjih poslova da izvrši usklađivanje Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika  ZDK
 8. Zaključak o utvrđivaju postupka davanja prethodne saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim ustanovama koje se finansiraju iz Budžeta ZDK
 9. Zaključak o preispitivanju rješenja o imenovanju komisija i usklađivanju pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji
 10. Zaključak o određivanju nosilaca izrade Uredbe o imenovanju komisija
 11. Zaključak o mjerama u vezi preraspodjele radnog vremena, angažovanja za povremene, privremene poslove i prekovremeni rad
 12. Zaključak o preispitivanju ugovora o angažovanju izvršilaca za povremene, privremene poslove i prekovremeni rad
 13. Zaključak o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona
 14. Zaključak o obavezi rukovodilaca za provođenje postupka penzionisanja u skladu sa zakonom
 15. Zaključak o utvrđivanju naknada za rad u upravnim, nadzornim i odborima za reviziju gdje je Vlada ili ministarstvo odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom
 16. Zaključak o utvrđivanju visine osnovne plaće za rukovodioce u ustanovama i organima gdje je Vlada ili ministarstvo odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom
 17. Odluka kojom se utvrđuje da u 2009. godini nema sredstava za isplatu jubilarnih nagrada za neprekidan rad u organima uprave, javnim ustanovama i drugim organima koji se finansiraju iz Budžeta
 18. Rješenje o imenovanju članova Komisije za analizu i procjenu mogućnosti organizovanog prijevoza uposlenika na posao i sa posla
 19. Zaključak kojim se prihvata Informacija o stipendiranju studenata branilačke populacije u studijskoj 2008/2009 godini Ministarstva za boračka pitanja
 20. Zaključak kojim se odobravaju sredstva za sufinansiranje tradicionalne manifestacije "Dan Zlatnih ljiljana ZDK"  Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja
 21. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za Ministarstvo za obrazovanje od donacije HO Save the Children Norwey
 22. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za Ministarstvo za obrazovanje za OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Kakanj od donatorskih sredstava
 23. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za Ministarstvo za obrazovanje za Tehničku školu Zenica od donacije Općine Zenica
 24. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu ZDK za 2009. godinu za Ministarstvo za obrazovanje za KŠC "Don Bosco" Srednja mješovita škola Žepče od donacije Fondacija "Krila nade" Minhen
 25. Rješenje o razrješenju Zahirović Safetac člana Školskog odbora Gimnazija "Muhsin Rizvić" Breza
 26. Rješenje o konačnom imenovanju Čolan Amir člana Školskog odbora Gimnazija "Muhsin Rizvić" Breza
 27. Rješenje o razrješenju Petrović Damira člana Školskog odbora  Mješovite srednje škole "Nordbat-2" Vareš
 28. Rješenje o razrješenju Ibrahimkadić Zahida člana Školskog odbora  Osnovne škole "9.septembar" Medakovo Tešanj
 29. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću "A-BUSS" d.o.o. Tešanj na ime prevoza učenika na 14. federalno takmičenje iz fizike
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno bosanskom društvu "Zavidovići" iz Zavidovića
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona  na ime organizacije kantonalnog takmičenja u poznavanju prve pomoći
 32. Zaključak o odobravanju sredstava UG "Omladinska romska inicijativa" u Kaknju na ime dijela troškova organizacije manifestacije u povodu Svjetskog dana Roma
 33. Zaključak o odobravanju sredstava UG "Romano lil" iz Zenice na ime dijela troškova obilježavanja Svjetskog dana Roma
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Evanđeoskom udruženju Roma  "Romalen" u Kaknju na ime dijela troškova obilježavanja Svjetskog dana Roma
 35. Odluka o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području ZDK u 2009. godini- proljetnja i jesenja faza
 36. Zaključak kojim se daje saglasnost Stručnoj službi Vlade ZDK da u 2009. godini vrši isplatu sredstava Kantonalnom zavodu za urbanizam i prostorno uređenje u okviru sredstava utvrđenih u Budžetu ZDK za 2009. godinu
 37. Rješenje o razrješenju Šefkije Botonjića člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju ZDK
 38. Zaključak o primanju na znanje Informacije Kantonalne uprave civilne zaštite u vezi potrage za nestalom Selmom Kovačević u rijeci Bosni

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma