Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 115. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.03.2009. godine

09 Nov 2010
13050 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Amandmana na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Ibrahima Plančića
 2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Suada Agića
 3. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Suada Sivića
 4. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Harisa Sejdića
 5. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanice Ermine Lemeš
 6. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Ševala Bašića
 7. Zaključak o prihvatanju Amandmana I, II i III na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Sejada Zaimovića
 8. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina, poslanika Suada Agića
 9. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na Prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina, poslanice Lejle Ganić
 10. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina, poslanika Asima Čajlakovića
 11. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina, poslanika Dževada Hamzića
 12. Zaključak o neprihvatanju Amandmana na član 150. Prijedloga Zakona o visokom obrazovanju, poslanika Suada Sivića
 13. Zaključak o neprihvatanju Amandmana VII  na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Mehmeda Bradarića
 14. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Mehmeda Bradarića
 15. Zaključak o neprihvatanju Amandmana II na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Mehmeda Bradarića
 16. Zaključak o neprihvatanju Amandmana III na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Mehmeda Bradarića
 17. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, Vlade kantona
 18. Zaključak o neprihvatanju Amandmana V na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Mehmeda Bradarića
 19. Zaključak o neprihvatanju Amandmana VI  na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Mehmeda Bradarića
 20. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Suada Agića
 21. Zaključak o prihvatanju Amandmana I i II  na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JU Univerzitet u Zenici, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Ze-do kantona
 22. Zaključak o izmjeni Zaključka, broj: 02-14-39144/08, od 26.12.2008. godine
 23. Odluka o odobravanju sredstava zaposlenicima samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindikalna podružnica ŠIP "Stupčanica" Olovo
 24. Zaključak o prihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,poslanika Sejada Zaimovića
 25. Zaključak o prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, Komisije za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 26. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 27. Zaključak o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 28. Zaključak o utvrđivanju Amandmana III na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 29. Zaključak o utvrđivanju Amandmana IV na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 30. Zaključak o utvrđivanju Amandmana V na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 31. Zaključak o neprihvatnju Amandmana I na Prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina, Komisije za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 32. Zaključak o neprihvatnju Amandmana I na Prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina, Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku poltiku, budžet i finansije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 33. Zaključak o neprihvatnju Amandmana I na Prijedlog Zakona o porezu na promet nekretnina, poslanika Bojana Bošnjaka
 34. Zaključak o neprihvatanju Amandmana IV  na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, poslanika Mehmeda Bradarića
 35. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 36. Zaključak o prihvatanju  Amandmana I na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, Zakonodavno-pravne komisije Skupštine
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Fudbalskom Savezu BiH, na ime organizacije utakmice državne reprezentacije BiH-Belgija
 38. Zaključak o utvrđivanju Amandmana VI na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Vlade Ze-do kantona
 39. Zaključak o utvrđivanju Amandmana VII na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu,Vlade Zeničko-dobojskog kantona