Pregled materijala sa 199. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.10.2010. godine

08 Nov 2010
24160 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 2. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Jami“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tešanj, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 3. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „Jami“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2000
 4. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Inox trade“ d.o.o. Maglaj za 2010. godinu na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 5. Odluka o davanju saglasnosti za raskidanje Ugovora o koncesiji sa privrednim društvom „Almy transport“ d.o.o. Zenica i obnovi postupka dodjele koncesije za istraživanje i ekspoataciju mineralnog resursa-kamena rožnjaca na lokalitetu Bistričak – Nemila, općina Zenica
 6. Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa – krečnjaka na ležištu Kosova, K.O. Kosova u općini Maglaj
 7. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciji na ime troškova za finasiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period oktobar-decembar 2010. godine
 8. Zaključak o zaduženju Biznis servis centra Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi aktivnosti vezanih za proces izrade Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton
 9. Zaključak o odobravanju sredstava televiziji SMART d.o.o.Tešanj, na ime pomoći za rad u 2010. godini
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine - Omladinski hor iz Zenice, na ime pomoći za izradu uniformi
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice na ime pomoći za pokriće finansijskih obaveza
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Košarkaškom ženskom klubu „Čelik“ Zenica na ime pomoći za uplatu kotizacije za učešće u Međunarodnoj ženskoj košarkaškoj ligi (IWBL)
 13. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu broj: 05-34-23343710 od 27.09.2010. godine
 14. Odluka o davanju saglasnosti za prenos Ugovora o koncesiji za crpljenje prirodne vode sa izvorišta „Riđanik“ Olovo sa privrednog društva „Misir“ d.o.o. Olovo na privredno društvo „Ledenica“ d.o.o. Sarajevo
 15. Zaključak o odobravanju isplate JP „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za juli 2010. godine na ime subveniconiranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju
 16. Zaključak o odobravanju isplate JP „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za avgust 2010. godine na ime subveniconiranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP „Stupčanica“ d.d. Olovo u stečaju
 17. Zaključak o odobravanju isplate JP „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za juli 2010. godine na ime subveniconiranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 18. Zaključak o odobravanju isplate JP „Šumsko-privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za avgust 2010. godine na ime subveniconiranja razlike između ugovorene i pune tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči privrednom društvu „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići
 19. Zaključak o odobravanju sredstava za uplatu na račun Tuzlanskog kantona, po osnovu Ugovora o razgraničenju šuma i šumskog zemljišta
 20. Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo i Općini Zavidovići, na ime razvoja nerazvijenih dijelova općina, po osnovu Ugovora o razgraničenju šuma i šumskog zemljišta
 21. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku i isporuku materijala za izgradnju kanalizacije Balačići, MZ Željezno Polje, općina Žepče
 22. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku i isporuku materijala za projekta „Dopuna vodosnabdijevanja naselja Olovske luke i Osnovne škole u istom naselju“; općina Olovo
 23. Zaključak o odobravanju sredstava općini Vareš za sufinansiranje nabavke materijala za otklanjanje kvarova na vodovodu u MZ Budoželje
 24. Zaključak o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku poljoprivredne mehanizacije
 25. Zaključak o odobravanju isplate proizvođaču „Bio-šamp“ vlasnika Hasanić Fahira na ime poticaja za proizvodnju gljiva
 26. Zaključak o odobravanju isplate otkupljivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u drugom kvartalu 2010. godine
 27. Zaključak o odobravanju isplate prerađivačima mlijeka na ime podrške za otkup mlijeka sa područja Zeničko-dobojskog kantona u drugom kvartalu 2010. godine
 28. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime isplate poticaja u finansiranju mliječnih kartona za II. kvartal 2010. godine
 29. Zaključak o odobravanju sredstava Rustemu i Rijadu Polić iz Zavidovića, djeci poginulog „Zlatnog ljiljana“, u svrhu izgradnje stambenog objekta sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 30. Odluka o odobravanju sredstava JU Centar sa socijalni rad Zenica na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju trinaestočlane porodice Musić Sakiba iz G. Gračanice, općina Zenica
 31. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj na ime dijela troškova za liječenje Isić Nermine iz Tešnja
 32. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Vareš kao pomoć za izvršavanje obaveza prema korisnicima stalne socijalne pomoći za prvih devet mjeseci 2010. godine
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Centru za pravnu pomoć ženama Zenica, kao pomoću realizaciji programskih aktivnosti za 2010. godinu
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Župnom uredu župe „Svetog Ilije“ Zenica na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinsiranju izgradnje filijalne crkve sa mrtvačnicom „Sveta Barbara“ u Stranjanima, općina Zenica, sa ciljem podrške održivog povratka
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš u svrhu nabavke i ugradnje materijala i pokrivanja stambene zgrade u ulici Perunska 14
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Pašić Sulejmanu iz Rogatice, na ime ugradnje doniranog građevinskog materijala sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Jovanović Mlađenu iz Zenice, na ime rekonstrukcije krovne konstrukcije sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 38. Zaključak o odobravanju sredstava KUD „Slovo o Žepču“ na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinsiranju organizacije „III. Multietničke smotre folklora Žepče“, sa ciljem podrške održivog povratka
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Šišić Izudinu iz Žepča, na ime dijela troškova za liječenje djeteta
 40. Zaključak o odobravanju sredstava općini Olovo na ime sanacije dijela stambenog objekta Đulović Hajrudina, povratnika u Prgoševo, općina Olovo, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 41. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica kao pomoć za obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
 42. Zaključak o odobravanju sredstava Makijević Ranku iz Breze kao pomoć za poboljšanje uslova za stanovanje
 43. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 44. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Hazim Šabanović“ Visoko
 45. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Mješovite srednje škole Stjepana Radića Žabljak – Usora
 46. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje stručne škole u Kaknju
 47. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole u Zenici
 48. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Safvet-beg Bašagić“ Visoko
 49. Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vareš“ u Varešu
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju IV. omladinskog festivala ilahija i kasida „Zenica 2010“
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Izdavačkoj-grafičkoj kući „Planjax“ Tešanj na ime otkupa primjeraka knjige „Gradski džemat Maglaja i njegovi ljudi XX vijeka“
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Gračanica“ Zenica na ime dijela troškova za učešće na festivalima folklora
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime otkupa primjeraka knjige „Vrednovanje i ocjenjivanje studenata na visokoškolskim ustanovama“;
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Župi Sv.Ilije proroka iz Zenice na ime dijela troškova za organizaciju akademije u povodu obilježavanja 100. godišnjice župne crkve
 55. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste
 56. Zaključak o davanju mišljenja o izgradnji plinovoda od Zenice prema Travniku
 57. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog između IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i preduzeća "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići, i Anexa na isti ugovor

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma