Amandmani VI

19 Okt 2010
11225 puta

Na osnovu člana 37. i 88. Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96.), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 18. sjednici, održanoj 11. maja 2000. godine, d o n i j e l a   j e

ODLUKU
o proglašenju Amandmana VI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona

I

Proglašava se Amandman VI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona koji je usvojen na 18. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 11. maja 2000. godine, u tekstu koji glasi:

AMANDMAN VI

Skupština Kantona (u daljem tekstu: Skupština) sastoji se od 35 (trideset pet) poslanika.

Ovim amandmanom mijenja se član 25. Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96.).

II

Amandman VI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona čini sastavni dio Ustava Zeničko-dobojskog kantona. Primjenjivat eć se od narednih izbora za Skupštinu Kantona, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

 

Broj: 01-101/2000
11. maj 2000. godine
Zenica

Predsjedavajući Skupštine
Šefik Džaferović s.r.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma