21. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 30.01.2024. godine

31 Jan 2024
330 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca,
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2024. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
 4. Prijedlog Odluke o razrješenju tri člana Nezavisnog odbora,
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju na kraći period tri člana Nezavisnog odbora,
 6. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
 7. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,
 8. Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2022. godini,
 9. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2023. godinu.

AKTI DONESENI NA 21. SJEDNICI 9. SAZIVA SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni ostali akti:

 • Program rada Skupštine za 2024. godinu.

Donesene odluke:

 • Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.
 • Odluka o razrješenju tri člana Nezavisnog odbora.
 • Odluka o imenovanju na kraći period tri člana Nezavisnog odbora.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom Prednacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca. Sastavni dio mišljenja Skupštine je i mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona koje je prihvatila Vlada Kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, na dalji postupak, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Nacrtom ovog Zakona.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona zadužuje Stručnu službu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da sve zaprimljene predstavke u kojima se ukazuje na postojanje eventualnog sukoba interesa kod pojedinih članova Nezavisnog odbora, kao i akte priložene uz dostavljene predstavke, kao dokaz postojanja sukoba interesa, te prikupljene podatke u vezi istih od strane nadležnih organa (Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao i nadležnog registracijskog suda), kao i podatke sadržane u aktima odnosno dokumentaciji priloženoj uz prijave kandidata na Javni konkurs za imenovanje članova Nezavisnog odbora, (kandidata kod kojih se ukazuje na postojanje sukoba interesa), dostavi Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Zenica-Uprava policije, Sektoru kriminalističke policije, kao dopunu dokumentacije koja je privremeno oduzeta, a shodno Naredbi Općinskog suda u Zenici.
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2022. godini.
 • Zaključak kojim je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2023. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma