8. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 16.02.2023. godine

09 Mar 2023
467 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.02.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 3. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.02.2023. godine;
 3. Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.10. - 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi za dopunu člana 11. Zakona o pravobranilaštvu Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte) za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – escrow sredstva - za period I - XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva “Pružanje usluga gamma nožem u JU Kantonalna bolnica Zenica”;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023. godine za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Tešanj;
 13. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
 15. Informacija o stanju u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići sa prijedlogom mjera za konsolidaciju preduzeća, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici zdravstva da poništi javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period najviše tri mjeseca.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma