184. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08.12.2022. godine

20 Dec 2022
2061 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 183. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 01.12.2022. godine;
 2. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o stanju robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o upravnom rješavanju u 2021. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 6. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period juli - decembar 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Ured za borbu protiv korupcije i Sekretarijat za zakonodavstvo;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite i Služba za zajedničke poslove;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika u 2022. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima jagodičastog voća;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacija standarda (Program samokontrola, HACCP i Halal);
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava veterinarskim stanicama radi provođenja preventivne mjere pregleda mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis na području Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica radi finansiranja troškova dijagnostičkog ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Tehnička škola Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 19. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama“;
 20. Informacija Ministarstva zdravstva u vezi sa stavom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona vezanim za integrisani zdravstveni informacioni sistem na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka.
 21. Prijedlog Zaključka o nominiranju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma