181. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 17.11.2022. godine

29 Nov 2022
4207 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnka sa 180. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.11.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 06.11.2022. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja medicinske opreme;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila - medicinskih uređaja;
 7. Informacija o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova uspostavljanja poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška budžetskih sredstava u 2022. godini – “Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva”, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju namjenskih sredstava za kupovinu šuma i šumskog zemljišta;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za podrške za jačanje kapaciteta poljoprivrednih zadruga Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za nabavku protivgradne mreže i sistema za navodnjavanje;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih sredstava na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške otkupljivačima ljekovitog bilja;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za otkup nekultivisanog bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Tešanj;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Društvu za pravni konsalting i edukaciju TND d.o.o. Visoko na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa „Javne nabavke u obrazovanju-izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH”;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kulović Dženanu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Kroskulturalni menadžment“;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Berberović Edinu, na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Inženjerske simulacije u mehanici fluida i prenosu toplote“;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Begić Amiru, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Vrbić Adinu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Starčević Kemalu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Burić Mehmedaliji, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Kamberović Amaru, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Brdarević Ajli, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Zahirović Ilmi, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Žuna Kerimu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Pojskić Orhanu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Mušija Ernesu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Markić Franji, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Murtić Seminu, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Delić Ameru, na ime učešća na studentskom takmičenju „Reconnect“ (hackathon) Zenica;
 36. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Tehnička škola Zenica;
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 39. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 40. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ Džemal Bijedić Miljanovci, Tešanj;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja tehnička škola “Kemal Kapetanović” Kakanj;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravan sredstava Džonlić Indiri, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravan sredstava Terzić Mugdini, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma