Printaj ovu stranu

Projekat-Centar za rani podsticaj razvoja i ranu intervenciju Zenica

23 Apr 2012
5126 puta

Politikom razvoja zaštite osoba sa posebnim potrebama u saradnji sa nevladinim sektorom i stranim donatorima, Vlada i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona intenzivno se bave više od 5 godina. Prvi značajan rezultat ovih aktivnosti je izgradnja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama školskog uzrasta u Maglaju, koji je svojim radom i postojanjem u potpunosti opravdao očekivanja.

Međutim, dosadašnja iskustva u radu ovog centra ukazuju na potrebu obuhvata djece sa posebnim potrebama predškolskog uzrasta što je rezultiralo da je 2009. godine izgrađen centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama predškolskog uzrasta.

Partneri u projektu izgradnje zgrade centra bili su Vlada SR Njemačke, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i općina Zenica, a projekat je implementiran od strane udruženja Humanost.

Projekat Centra je zajednički projekat Zeničko-dobojskog kantona, svih općina kantona, udruženja Humanost kao implementing partnera i inostranih stručnih partnera. Pilotna faza od dvije godine finansirana je na način da su sredstva obezbjeđena iz budžeta kantona i svih općina kantona i donacije od stranih donatora iz Holandije i Njemačke. Nakon završetka pilotne faze centar se od 1. oktobra 2011. godine finansira isključivo od strane Zeničko-dobojskog kantona i svih općina kantona. O tome je u junu 2011. godine potpisan aneks ugovora na period od 15 mjeseci, odnosno do kraja 2012. godine.

Usluge interdisciplinarnog tima centra pružaju se po modelu ambulantnog i mobilnog rada tako što je u 2010. godini pružana podrška za oko 130 djece i njihove porodice sa područja svih općina kantona. O radu i pruženim uslugama prema djeci predškolskog uzrasta može se govoriti samo u pozitivnom smislu, a kvalitet se prepoznaje po tome što je sve veći broj korisnika usluga ovog centra tako da ne bi trebalo dovoditi u pitanje nastavak implementacije projekta po okončanju gore navedenog perioda implementacije do kraja 2012. godine.

Ovo je jedinstven projekat ove vrste u Bosni i Hercegovini, a i šire. Kroz ovaj projekat se radi na osposobljavanju, rehabilitaciji i uključenju u društvenu zajednicu djece sa posebnim potrebama predškolskog uzrasta.

Ovaj projekat je dio mreže sistema zaštite osoba sa posebnim potrebama na prostoru Zeničko-dobojskog kantona, a što je u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima osoba sa posebnim potrebama.

U prilogu: Brošura Udruženja Humanost Zenica – Rana intervencija u praksi.

Snimi dodatak