Printaj ovu stranu

47. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana 29.07.2022. godine

01 Avg 2022
504 puta

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 4. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
 5. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona Huseyinu Kansuu
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Šefiku Džaferoviću
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Gordani Ristović-Muslija
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Faruku Midžiću
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Jasminu Mrkonji
  6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Halilu Mehtiću
  7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Zvonki Grbavcu
  8. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona kompaniji “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica
  9. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Udruženju “Forum građana Zenice”
  10. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Kemalu Mahmutefendiću-posthumno
 6. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Vareš za period 2018. do 2038. godine.

AKTI DONESENI NA 47. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni ostali akti:

 • Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

Doneseni zakoni:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

Donesene odluke:

 • Odluka o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona Huseyinu Kansuu.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Šefiku Džaferoviću.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Gordani Ristović-Muslija.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Faruku Midžiću.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Jasminu Mrkonji.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Halilu Mehtiću.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Zvonki Grbavcu.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Udruženju “Forum građana Zenice”.
 • Odluka o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko–dobojskog kantona Kemalu Mahmutefendiću-posthumno.
 • Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Vareš za period 2018. do 2038. godine.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Utvrđeno Mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK