Printaj ovu stranu

47. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

26 Jul 2022
890 puta

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 47. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.07.2022. godine /petak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u 09:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak
 4. Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  • Prijedlog Odluke o potvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
 5. Prijedlozi Odluka o verifikaciji Odluka Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
  1. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Povelje Zeničko-dobojskog kantona Huseyinu Kansuu
  2. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Šefiku Džaferoviću
  3. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Gordani Ristović-Muslija
  4. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Faruku Midžiću
  5. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Jasminu Mrkonji
  6. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Halilu Mehtiću
  7. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Zvonki Grbavcu
  8. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona kompaniji “ArcelorMittal” d.o.o. Zenica
  9. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Udruženju “Forum građana Zenice”
  10. Prijedlog Odluke o verifikaciji Odluke o dodjeli Plakete Zeničko-dobojskog kantona Kemalu Mahmutefendiću-posthumno
 6. Prijedlog Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Vareš za period 2018. do 2038. godine.

 PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE 47. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 29.07.2022. GODINE U 09:30 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić