Printaj ovu stranu

46. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

17 Jun 2022
994 puta

OBAVIJEST

O IZMJENI I DOPUNI PRIJEDLOGA DNEVNOG REDA 46. SJEDNICE

SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 29.06.2022. GODINE

 

 

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 20.06.2022. godine tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, prihvatio zahtjev Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlaštenog podnosioca, za izmjenu i dopunu prijedloga dnevnog reda 46. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za dan 29.06.2022. godine u 11,00 sati, u smislu da se prijedlog dnevnog reda iste sjednice izmijeni i dopuni na način da se iza tačke 1. doda nova tačka 2., koja glasi:

 

 

„2. Prijedlog Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona“

 

 

Dosadašnje tačke prijedloga dnevnog reda broj: 2.,3.,4.,5. i 6. postaju tačke 3.,4.,5.,6. i 7., tako da izmijenjeni i dopunjeni-konačan prijedlog dnevnog reda 46. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, glasi:    

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju
  2. Prijedlog Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona
  3. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
  4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine
  5. Izvještaj o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu
  6. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2021. godini
  7. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

 

Ćazim Huskić, s.r.

Snimi dodatak