153. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.05.2022.

17 Maj 2022
5177 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 152. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.04.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2022. godini;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2022. godini;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o saradnji za realizaciju projekata energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije (EE – FAZA III) za period 2022-2025. godine sa predstavnikom Caritas Švicarske (CaCH);
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajuković Ramizu, 80% RVI iz Kopica, općina Maglaj, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja u inozemstvu;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Osmanu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT uređaja;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dizdar Murisi, udovi poginulog branioca iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT uređaja;
 13. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma