152. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.04.2022.

05 Apr 2022
5037 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 151. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.04.2022. godine;
 2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 5. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi za izmjenu člana 113. stav (1) i člana 115. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Branke Trogrlić, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Sanacija putne infrastrukture u MZ Radojičići“, općina Maglaj;
 7. Prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o uslovima, kriterijima i načinu ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o ustupanju privrednog lovišta „KAMENICA“, na području Općine Zavidovići na korištenje i upravljanje JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići za lovnu 2022/2023. godinu;
 10. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2022. godini – „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica za studijsku 2021./2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za podršku radu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2022/2023. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnjic, Kakanj;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 5. vanrednu Skupštinu privrednog društva „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 20. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina;
 21. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec april 2022. godine.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma