153. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

06 Maj 2022
704 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 153. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 10.05.2022. godine (utorak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 152. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.04.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu doneseno po Inicijativi podnesenoj od strane Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovći, a vezano za autentično tumačenja članova Ustava Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopuni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2022. godini;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2022. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o saradnji za realizaciju projekata energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije (EE – FAZA III) za period 2022-2025. godine sa predstavnikom Caritas Švicarske (CaCH);
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici i JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – osnovne škole;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajuković Ramizu, 80% RVI iz Kopica, općina Maglaj, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja u inozemstvu;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Osmanu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT uređaja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dizdar Murisi, udovi poginulog branioca iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija CRT uređaja.

 

PREMIJER


Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma