150. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.04.2022.

21 Apr 2022
240 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 149. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.04.2022. godine;
 2. Izvještaj o radu Javne ustanove Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova njihovih porodica u 2021. godini, sa Prijedlogom zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zec Hamilu, demobiliziranom braniocu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija ICD uređaja;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva “Natron”d.d. Maglaj;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu raspodjele i korištenju finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane i jednokratne naknade od koncesija;
 8. Informacija Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona u vezi sa presudom Općinskog suda u Zenici po tužbi Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica „u stečaju“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva zdravstva - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX 007 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu“ i subanalitika LAX 011 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu - zdravstvena zaštita sportista“, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme poizvođača „Medtronic“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme proizvođača „Siemens“ – SPECT kamera;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme za nadogradnju aparata magnetne rezonance;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku rezervnih dijelova za gama kameru za potrebe Odjela nuklearne medicine;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za građevinske radove na rekonstrukciji prostora na Odjelu nuklearne medicine;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, na kraći period najviše tri mjeseca;
 17. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina;
 18. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pivić Belminu, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovanog;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešeljević Šeherzadi, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje kćerke imenovane;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Peratović Azri, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje izgradnje invalidne rampe i pristupa stambenom objektu imenovane;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u 2022. godini;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za omladinske projektne aktivnosti u 2022. godini;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica, sredstva od strane advokatske kancelarije Damir Katica;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medicinska škola Zenica, sredstva od strane Prevoz putnika d.o.o. Zavidović;
 27. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 28. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza;
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza;
 30. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza;
 31. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „1.mart“ Jelah, Tešanj;
 32. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 33. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 34. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Olovo“ Olovo;
 35. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Enver Čolaković“ Janjići, Zenica;
 36. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Alija Nametak“ Zenica;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 38. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 39. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 40. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza, Breza;
 41. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Ekonomske škole Zenica, Zenica;
 42. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Zenica;
 43. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine reprezentacije i poklona za 2022. godinu;
 44. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proljetnu sjetvu;
 46. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 10.04.2022. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma