Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 165. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 11.01.2010. godine

05 Okt 2010
8475 puta
  1. Zaključak kojim se usvaja Informacija o poplavama na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu 07.01.-11.01.2010. godine
  2. Zaključak o odobravanju isplate jednokratne novčane pomoći u iznosu 1000 KM po domaćinstvu evakuisanim u poplavama na području Zeničko-dobojskog kantona
  3. Zaključak kojim se zadužuju ministarstva i druga tijela kantonalne uprave da analiziraju posljedice djelovanja poplava  i predvide mjere ublažavanja budućih šteta nastalih kao posljedica poplava, u okviru svoje nadležnosti